STYLE KIEROWANIA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 5635
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
STYLE KIEROWANIA - strona 1 STYLE KIEROWANIA - strona 2 STYLE KIEROWANIA - strona 3

Fragment notatki:


    V. STYLE KIEROWANIA    1. ROZWÓJ BADAN NAD STYLAMI KIEROWANIA  - autokrata  - demokrata  - „laissez-faire”    2. GŁOWNE MODELE STYLÓW KIEROWANIA    Siatka stylow kierowania wg Blacie i Mouton  1.  styl bierny (niska orientacja na ludzi i na zadania)  2.  styl autokratyczny (niska orientacja na ludzi, wysoka orientacja na zadania)  3.  styl kompromisowy (srednia orientacja na ludzi i zadania)  4.  styl demokratyczny (wysoka orientacja na ludzi, niska na zadania)  5.  styl przywódczy (wysoka orientacja na ludzi i zadania)    Skrzynka stylow kierowania wg Redlina  1.  bierny  2.  biurokratyczny (zorientowany wyłącznie na efektywność  3.  altruistyczny (zorientowany na kontakty z ludzmi)  4.  promocyjny (kontakty z ludzmi i efektywność)  5.  autokratyczny (wyłącznie zadania)  6.  autokratyczno-zyczliwy (efektywność i zadania)  7.  kompromisowy  (kontakty z ludzmi i zadania)  8.  realizacyjny (zadania ludzie i efektywność)    Najlepiej zorientowany na wyniki ilościowe – AUTOKRATYCZNY  Jakos i innowacyjnosc – DEMOKRATYCZNY (ALTRUISTYCZNY)    3. STYLE KIEROWANIA A STYLE WYKONAWSTWA    Trojkat zarzadzania LEBELA  :  A)  style kierowania:  1.  absolutystyczny – nastawiony tylko na rezultaty  2.  narcystyczny – dominuje „zajmowanie się soba”  3.  paternalistyczny – oparty na trosce o wykonawcow  4.  koncentracyjny – utrzymanie dobrych stosukowo z wykonawcami  5.  partycypacyjny – wytworzenie współpracy w zespole  6.  technokratyczny – zaklada preferowanie kompetencji  7.  zarządzający – koordynujący całość  B)  style wykonawstwa:  1.  pracus – mysli tylko o pracy, zadaniach, malo troszczy się o stosunki z otoczeniem  2.  zbuntowany – pragnie siebie afirmowac, ma trudności z integracja w zespole i zaakceptowaniem  kierownika  3.  posluszny – podporzadkowuje się calkowiecie kierownikowi  4.  współdziałający – akceptuje dialog z ryzykiem gadaniny i zmniejszenia rezultatow  5.  ulegly – akceptuje to co się dzieje, dobrze integruje się z zespolem, lecz jego osobowość ulega zatarciu  6.  niezależny – zajmuje miejsce stosowne do swoich kompetencji i umiejętności lecz zle znosi  ograniczenia ze strony kierownictwa  7.  parter – swiadomy swoich ograniczen, sytuuje się bez problemow wśród innych, ale jest prawdziwym  liderem    VI. METODY TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W ZARZĄDZANIU    1. POJĘCIA I PROCESY TWÓRCZEGO MYŚLENIA    Nurty rozwojowe inwentyki (heurystyki, innowatyki)  1.  badanie procesow twórczego myslenia  2.  opracowywanie, kodyfikacja i strategia zastosowan metod twórczego rozwiązywania problemow 

(…)

… rozwiązań poprzez „odnowienie” problemu
3. ocena wariantow rozwiązań i wybor wariantu optymalnego
Fazy mieszane w procesie twórczym:
1. faza logiczna
2. faza intuicyjna
3. faza krytyczna
2. BURZA MÓZGÓW
Zasady (reguly) burzy mózgów :
1. wylaczenie wszelkiej oceny krytycznej w procesie generowania pomysłów
2. niczym nie skrepowana wyobraźnia jest mile widziana w trakcie zgłaszania pomysłow
3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz