Analiza wartości organizacji i style kierowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wartości organizacji i style kierowania - strona 1 Analiza wartości organizacji i style kierowania - strona 2 Analiza wartości organizacji i style kierowania - strona 3

Fragment notatki:


Analiza wartości organizacji: początkowo dotyczyła tylko produktów, później strefy technologicznej, a także organizacja i zarządzania;
u jej podstaw leży pojęcie systemu jako kompleksu elementów wzajemnie powiązanych ze sobą ze względu na spełniane funkcje; każdy system jest podsystemem jakiejś całości i nadsystemem systemów innego rządu, a więc działa w środowisku zewnętrznym;
celem analizy wartości jest likwidacja dysharmonii powstających w systemach, przez ustalenie takiej kompozycji systemu, która pozwoli zadawalająco spełniać wszystkie konieczne funkcje przy relatywnie najniższym koszcie;
stosuje się tutaj w odniesieniu do kosztów podejście systemowe, które wykazało, że dążenie do minimalizacji kosztów własnych w wielu przypadkach prowadzi do wzrostu kosztów łącznych (koszty własne+ koszty otoczenia systemu);
poszukuje się tutaj możliwości obniżania kosztów spełniania poszczególnych funkcji a nie poszczególnych składników systemu; Metodyka analizy wartości organizacji: przygotowanie czynnika ludzkiego - obejmuje dyrekcję, kadrę kierowniczą i zespoły zakładowe; należy przeszkolić dyrekcję i kadrę kierowniczą pod względem istoty i techniki tej metody organizatorskiej; następnie powołuje się zespoły robocze (doraźne albo eksperci z zewnątrz);
wybór przedmiotu badania - diagnoza organizacyjna i ustalenie hierarchii potrzeb organizacyjnych; rozpoznanie systemu - dokładne określenie jego granic i ustalenie elementów środowiska zewnętrznego; wykracza się poza badany system w celu ustalenia potrzeb i wymagań środowiska zewnętrznego w stosunku do rozpatrywanego systemu oraz istniejących mankamentów systemu; poprzez to określa się funkcje podstawowe systemu tzw. funkcje zewnętrzne;
zbieranie informacji - zewnętrznych i wewnętrznych; następuje ustalenie kosztów spełniania funkcji i klasyfikacja funkcji;
analiza funkcji i poszukiwanie nowych rozwiązań - pozwala sformułować funkcje konieczne oraz ocenić efektywność dotychczasowego rozwiązania; w fazie poszukiwania wariantów należy oczyścić wyobraźnią z dotychczasowego rozwiązania i wyzwolić twórcze myślenie; ocena znalezionych rozwiązań i wybór optymalnego;
opracowanie projektu szczegółowego - ustalenie najdrobniejszych detali proponowanych zmian;
Style kierowania Eksperyment Lippitt-White - przeprowadzili badania dotyczące różnych stylów kierowania; przedmiotem badania były cztery 5-osobowe grupy 10-latków; w każdej z tych grup stosowano kolejno różne style kierowania w czasie zajęć pozalekcyjnych;
-gdy kierujący narzucał podział pracy i sposób jej wykonania oraz ograniczał informacje dotyczące całego zadania to dzieci wykazywały znikome zainteresowanie pracą, były niezadowolone;


(…)


Współcześnie uważa się, iż kierownik jest tym efektywniejszy, im szerszy posiada repertuar stylów kierowania i im lepiej potrafi dobrać najwłaściwszy styl do danej sytuacji kierowniczej;
Trójkąt zarządzania Lebela - wierzchołki symbolizują różne orientacje, a pola wewnątrz -rożne strefy zainteresowania odpowiadające określonym stylom kierowania lub stylom wykonawstwa;
trójkąt stref zainteresowania
trójkąt stylów kierowania:
absolutyzm - nastawienie wyłącznie na rezultaty
narcyzm - nastawienie wyłącznie na siebie, na zajmowanie się sobą;
paternalizm - nastawiony na troskę o wykonawców
koncentracja - utrzymywanie dobrych stosunków z podwładnymi
partycypacja - dążenie do stworzenia współpracy w zespole
technokratyzm - preferowanie kompetencji
zarządzanie - koordynowanie całości
trójkąt stylów wykonawstwa…

niezależny- zajmuje miejsce stosowne do swoich kompetencji i umiejętności, lecz źle znosi ograniczenia ze strony kierownictwa
partner- świadomy swoich ograniczeń, sytuuje się bez problemu wśród innych, ale nie jest prawdziwym liderem;
Kierownic muszą orientować się we własnym stylu kierowania i potencjalnym repertuarze stylów kierowania, ale również uświadamiać sobie style wykonawstwa swoich podwładnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz