Ewolucjonizm - strona 3

note /search

Wykład 4 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1337

EWOLUCJONIZM WYKŁAD 4 Koncepcja doboru naturalnego jest centralną osią teorii darwinowskiej. Dobór naturalny jest to zjawisko ograniczania zmienności. Bez zmienności nie byłoby ewolucji. Bez doboru mogłaby być - tak wskazują modele mat...

Wykład 5 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1386

EWOLUCJONIZM - wykład nr 5 21.03.2006 Dobór grupowy i dobór krewniaczy Dobór grupowy , według pierwotnej definicji, to sytuacja w której organizm zmniejsza swoje szanse rozrodcze żeby zwiększyć szanse grupy do której należy. "Dobór grupowy" według nowszej definicji, czyli sytuacja w k...

Wykład 6 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1491

EWOLUCJONIZM WYKŁAD 6 Coś o ptakach rajskich-przepraszam ale spóźniłam się troszkę-ale niewiele! Dobór płciowy- cechy epigamiczne Samiec rajskiej wdówki podczas godów ma tak długi ogon, że w czasie deszczu nie jest w stanie latać, co sprawia, że jest łatwym celem dla drapieżników. Tego typu zja...

Wykład 7 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1043

EWOLUCJONIZM - wykład nr 7 4.04.2006 Dokończenie zagadnień związanych z doborem naturalnym. Teoria Strategii Ewolucyjnie Stabilnej Teoria Strategii Ewolucyjnie Stabilnej wykorzystuje teorię gier. Przedstawia interakcje między osobnikami pop...

Wykład 8 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

EWOLUCJONIZM - wykład nr 8 11.04.2006 Kryteria wydzielania gatunków Ponieważ nie ma konkretnej definicji gatunku w różnych grupach zwierząt stosuje się różne kryteria. Kryteria te są różne w różnych grupach zwierząt. Inne np. u bezkręgowców a inne u

Wykład 9 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1092

EWOLUCJONIZM - wykład nr 9 25.04.2006 Dalsza część specjacji Rozróżniamy odmiany specjacji stopniowych: specjacja allopatryczna specjacja sympatryczna specjacja stazipatrycza specjacja parapatryczna Co do istnienia tych dwóch rodzajów specjacji nie ma nikt wątpliwości, biolodzy zastanawiają ...

Wykład 10 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1085

EWOLUCJONIZM - wykład nr 10 09.05.2006 Dwa modele specjacji - procesy specjacyjne model specjacji spazipatrycznej : nakładają się tutaj efekty specjacji stopniowych i skokowych. Np. ślepiec ( spallac ): one mają dużą zmienność kariotypową - mają bardzo dużo chromosomowych aberracji. Aberracja c...

Wykład 11 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1400

EWOLUCJONIZM - wykład nr 11 16.05.2006 Teorie filogenetyczne in. Seminizmu szczepowego Upatrywanie przyczyn wymierania w zaniku zmienności zasada nie wyspecjalizowanych - nowe linie filogenetyczne mogą wyjść tylko od wyspecjalizowanych taksonów prawo progresyjnej redukcji zmienności -

Wykład 12 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1169

EWOLUCJONIZM - wykład nr 12 23.05.2006 C e c h y Cecha - każda struktura i właściwość organizmów, którą da się zdefiniować. Rozróżniamy cechy morfologiczne (wygląd), fizjologiczne (reakcje fizjologiczne), ekologiczne (środowisko życia), geograficzne (obszar świata na jakim występują). Każdy org...

Wykład 13 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1414

EWOLUCJONIZM - wykład nr 13 30.05.2006 S y s t e m a t y k a n a c z e l n y c h Obecnie uważa się że naczelne pochodzą od ssaków spokrewnionych z owadożernymi (Wiewióreczniki). Jest to 1 z 4 podrzędów naczelnych, uważany za najbardziej prymitywny. Historia naczelnych związana jest z III rzędem ...