Wykład 12 - ewolucjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 12 - ewolucjonizm - strona 1 Wykład 12 - ewolucjonizm - strona 2 Wykład 12 - ewolucjonizm - strona 3

Fragment notatki:


EWOLUCJONIZM - wykład nr 12 23.05.2006
C e c h y Cecha - każda struktura i właściwość organizmów, którą da się zdefiniować. Rozróżniamy cechy morfologiczne (wygląd), fizjologiczne (reakcje fizjologiczne), ekologiczne (środowisko życia), geograficzne (obszar świata na jakim występują).
Każdy organizm ma określony zespół cech, które się dzielą na:
Archaiczne
Nowości ewolucyjne - cecha, która pojawiła się w ewolucji na podstawie innej cechy
P r e a d a p t a c j e - pojawiają się dla pełnienia jakiejś określonej funkcji ale w procesie ewolucji mogą być dalej wykorzystane. Przykładem preadaptacji jest zdolność do podwójnego oddychania jako preadaptacja wyjścia z wody.
Zdolność taką posiadają Piskorzowate, Trzonopłetwe ( Latimeria) . Ryby te posiadają oprócz normalnego systemu także układ oddechowy powstały z jelita. Oddychanie jelitowe pozwala przeżyć suszę (np. gdy ryba część życia spędza zakopana w mule). W przypadku Latimerii do życia w głębinach oceanicznych (warunki beztlenowe) gdzie żeruje. Kiedyś uważano, że to właśnie Trzonopłetwe są grupą wyjściową dla kręgowców lądowych. Teraz sądzi się, że są nią Dwudyszne.
Henning wyróżnił następujące rodzaje cech pierwotne - p l e z j o m o r f i c z n e wyspecjalizowane - a p o m o r f i c z n e cechy występujące u badanego taksonu, występujące także u wszystkich niższych taksonów oraz u przodka s y m p l e z j o m o r f i c z n e cechy występujące u badanego taksonu, występujące także u wszystkich niższych taksonów ale nie u przodka s y n a p o m o r f i c z n e cecha występująca u pojedynczego taksonu niższego ale nie występująca u innych przedstawicieli. Np. występuje w jednym rodzaju a u innych nie, a u t a p o m o r f i c z n e (cechy gatunkowe - odnoszą się do gatunku)
Każdy gatunek jest mieszanką tych 3 rodzajów cech !!
Czy dana cecha jest apomorficzna czy plezjomorficzna nie decyduje jej stan w danym momencie ale odniesienie do cech przodka (polaryzacji cechy)
Pierwotne koniowate cecha plezjomorficzna w stosunku do
( 5 palczaste) 3 i 1 palczastych bardziej wyspecjalizowane cecha apomorficzna w stosunku do 5 ( 3 palczaste) palczastych ale plezjomorficzna w stosunku do 1 palczastych
najbardziej wyspecjalizowane
( 1 palczaste) cecha apomorficzna w stosunku do 3 i 5 palczastych
Jakaś cecha może być zarówno plezjomorficzna jak i apomorficzna w zależności od polaryzacji w odniesieniu do danego taksonu.


(…)

… (nawet teraz można wyhodować kurczaka z zębami) Metody - kryteria w analizie cech
statyczne - kryterium homologii tzw. Anatomia porównawcza
kryterium podobieństwa - stosowane od starożytności
zasada termodynamiki : powstanie podobieństwa w drodze normalnej ewolucji jest bardziej prawdopodobne niż powstanie go w wyniku homoplazji
kryterium podobnego położenia
wykorzystuje się w przypadku cech które w czasie ewolucji…
… bo tam tylko przetrwały ale z danych kopalnych wiemy, że lemury na półkuli północnej to najbardziej wyspecjalizowane formy. Czyli kryterium to nie nadaje się gdy mamy do czynienia z grupą o długiej historii.
kryterium korelacji - obserwujemy zmiany cech sprzężonych ze sobą zasada powszechności cechy - gdy cecha jest u wszystkich taksonów to jest cechą plazjomorficzną ale gdy powstanie jakaś nowość ewolucyjna to dywergencja może ją bardzo rozpowszechnić a wyprzeć starą cechą, więc kryterium to czasem się nie sprawdza.
kryterium precedensu filogenetycznego (embriogenezy)
opiera się na tym, że w ontogenezie możemy obserwować stadia ewolucyjne filogenezy - u ludzi na przykład ale nie u owadów - nie znamy związku między filogenezą stawonogów z innymi bezkręgowcami.
Wyżej wymienione kryteria potrzebne są do analizy drzew filogenetycznych
Analiza filogenetyczna Dwa programy komputerowe wykorzystujące zasadę parsymonii (oszczędności) - procesy ewolucyjne muszą być zgodne z zasadami termodynamiki - czyli w wielkim skrócie odrzucamy drzewa, które mają zbyt wiele rozgałęzień:
Henning 86
PAUP
Co robimy z drzewami których komputer nam generuje kilkadziesiąt:
Odrzucamy drzewa będące lustrzanym odbiciem innych
Ważenie cech - te cechy…
…. Niegdyś robiło się analizę tych cech przed klasyfikacją, teraz się tak nie robi bo wynik i tak wychodzi taki sam.
Homoplazje powodują że możemy zrobić wiele błędów w klasyfikacji:
Sępy nowego i starego świata - są do siebie bardzo podobne, niegdyś uważano je za jedną grupę drapieżnych. Badania molekularne wykazały jednak, że sępy nowego świata są bliżej filogenetycznie ptakom Brodzącym, bo posiadają…
… to dywergencja może ją bardzo rozpowszechnić a wyprzeć starą cechą, więc kryterium to czasem się nie sprawdza.
kryterium precedensu filogenetycznego (embriogenezy)
opiera się na tym, że w ontogenezie możemy obserwować stadia ewolucyjne filogenezy - u ludzi na przykład ale nie u owadów - nie znamy związku między filogenezą stawonogów z innymi bezkręgowcami.
Wyżej wymienione kryteria potrzebne są do analizy drzew…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz