Wykład 10 - ewolucjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 10 - ewolucjonizm - strona 1 Wykład 10 - ewolucjonizm - strona 2 Wykład 10 - ewolucjonizm - strona 3

Fragment notatki:


EWOLUCJONIZM - wykład nr 10 09.05.2006
Dwa modele specjacji - procesy specjacyjne model specjacji spazipatrycznej : nakładają się tutaj efekty specjacji stopniowych i skokowych.
Np. ślepiec ( spallac ): one mają dużą zmienność kariotypową - mają bardzo dużo chromosomowych aberracji. Aberracja chromosomowa polega najczęściej na ubytku lub dodatkowych chromosomach (liczba chromosomów inna niż 2n). Gdy łączą się ze sobą osobniki o tej samej aberracji to taka aberracja utrzymuje się w populacji. Populacja ślepców w stosunku do siebie jest bardzo antagonistyczna (silnie ze sobą konkurują - jest tu duża agresja). U ślepców występują w dużej częstości tylko określone aberracje chromosomowe. Dana aberracja daje nowe czynniki adaptacyjne np. odporność na susze. Taka aberracja powoduje zmianę biologiczną w danej populacji - populacja taka jest w silnej izolacji rozrodczej i szybko uzyskuje różnice biologiczne i morfologiczne - nabywają silnych cech gatunkowych. Część naukowców twierdzi, że takie populacje abberentne powinno się opisywać jako osobny gatunek.
model specjacji parapatrycznej : tu dochodzi do wzmocnienia cech gatunkowych w strefach wtórnej specjacji. Duże populacje gatunku zostają rozdzielone barierą na dwie populacje allopatryczne. Np. lądolód rozdziela populacje, które istnieją w izolacji w refugiach, gdy ociepla się klimat zasięgi tych gatunków rozszerzają się i gatunki spotykają się. Po wtórnym zetknięciu się populacji można wyciągnąć wnioski jakie zjawisko mogą zachodzić w wtórnej sympatri:
populacje się krzyżują = dochodzi do ujednolicenia cech gatunkowych, czyli w czasie izolacji nie było specjacji
nie dochodzi do krzyżowania i nie ma różnic morfologicznych = doszło do specjacji na 2 gatunki
w strefie wtórnego kontaktu dochodzi do krzyżowania i powstają mieszańce (np. wrona siwa i czarna) ale ich liczba nie rośnie. Na terenie Niemiec jest strefa hybrydyzacji wron. Na strefach tych mieszańców się nie poszerza = czyli te populacje osiągnęły już wysoki stopień zróżnicowania (mieszańce są słabe genetycznie)
np. kumak górski i nizinny - na przedgórzu Karpat występują populacje mieszańców, ale ich strefa się nie poszerza, (mieszańce wykazują problemy z rozmnażaniem albo mają mniejszą przeżywalność) - te populacje możemy potraktować jako odrębne gatunki mimo, że nie ma całkowitej izolacji rozrodczej
w wyniku krzyżowania dochodzi do introgresji mieszańców - mieszańce wyglądają jak jeden z rodziców. Mieszańce takie wstecznie nie rozmnażają się z rodzicami. Efektem takiej introgresji może być nowy gatunek.
W wyniku specjacji allopatrycznej dochodzi do wzmocnienia cech gat. W miejscu kontaktu tych populacji dobór naturalny faworyzuje zróżnicowanie nisz ekologicznych np. gat. kowalik i kowalik górski = różnią się cechami morfol., śpiewem. Populacja z obszaru gdzie występuje tylko jeden gatunek zakres zmienności długości dzioba wygląda tak:


(…)

… tektonicznych - w ciągu 5-10 tyś. lat powstały niektóre gat.
brzanki z jeziora na Filipinach - jezioro to ma 8 tyś. lat a wykształciło się w nim 18 gatunków endemicznych ryb Karpiowatych - wszystkie one są blisko spokrewnione z jednym gatunkiem brzanki (gatunkiem dla nich wyjściowym)
pielęgnice z jeziora tektonicznego Afryki - jezioro ma ok. 5 tyś. lat - jest w nim 6 gatunków ryb pielęgnicowatych w tym 5 gat…
… na poziomie molekularnym - teoria makroewolucyjna
Punktualizm a gradualizm - ewolucja stopniowa i skokowa
Darwin - ewolucja jest gradualistyczna (ewolucja stopniowa i powolna)
Gould i Eldredge - punktualizm - procesy
ewolucyjne przebiegają ze zmiennym
tempem, naprzemiennie procesy szybkiego
wzrostu i stazy.
Gradualiści - niedoskonałość danych paleontologicznych Punktualiści - brak materiałów kopalnych…
… leżą. Anglicy postanowili introdukować te gatunki z Francji. Nie udało się jednak tych gatunków utrzymać w Anglii. Badania dynamiki populacji wykazały, że: optymalne warunki dla tych populacji północno francuskich występują na południu Francji. Kanał La Manche jest istotną barierą dla tych płazów i gadów. Na skrajach zasięgów jest bardzo duża śmiertelność, która jest uzupełniana przez migrację…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz