Wykład 8 - ewolucjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  8 - ewolucjonizm - strona 1 Wykład  8 - ewolucjonizm - strona 2 Wykład  8 - ewolucjonizm - strona 3

Fragment notatki:


EWOLUCJONIZM - wykład nr 8 11.04.2006
Kryteria wydzielania gatunków Ponieważ nie ma konkretnej definicji gatunku w różnych grupach zwierząt stosuje się różne kryteria. Kryteria te są różne w różnych grupach zwierząt. Inne np. u bezkręgowców a inne u kręgowców. Czasami nawet przyjmuje się inne kryteria w zależności od stadium rozwojowego, dzieje się tak np. u roztoczy które mają bardzo skomplikowany cykl rozwojowy - tryb życia. Wyróżnia się w tym przypadku osobną systematykę dla larw i dla osobników dorosłych. Klasyfikacja larw dzięki temu nie odpowiada klasyfikacji dorosłych.
Pomimo dowolności tworzenia szczebli genetycznych biolodzy dążą do otworzenia gatunków takich jakie są one w naturze. Rzadko zdarza się, że gatunek to tylko 1 populacja. Ma to miejsce wtedy gdy populacja ma mały zasięg i liczebność, oraz w przypadku gdy gatunek jest zagrożony wymarciem. Dzieje się też tak w przypadku gatunków panmiktycznych (gdy osobniki nie koniecznie o małym zasięgu mogą między sobą swobodnie wymieniać geny- w tych przypadkach nie ma podziału na populacje, przykładem są niedźwiedzie polarne i lis polarny). Niedźwiedź polarny np. ma duży zasięg występowania ale rozmnaża się tylko w kilku miejscach na ziemi. Aby pomimo nie zdefiniowania gatunku móc je klasyfikować stosuje się TYPY GATUNKÓW czyli określa się parametry jakiegoś gatunku w zależności od jakiegoś kryterium (aby to zrobić musimy dysponować odpowiednimi danymi co nie jest łatwe i gatunków które spełniają wszystkie kryteria jest niewiele).
Ryby i bezkręgowce (w szczególności owady) np. są bardzo słabo poznane. Z ptakami jest lepiej. Na świecie poznano i opisano ok. 1mln gatunków. Trzeba mieć także na uwadze, że znika ok. 1 tyś. gatunków na rok zanim zostanie opisana. Wpływ na to ogromny ma niszczenie lasów tropikalnych, które nie odradzają się poprzez ponowną sukcesję i nigdy nie odzyskamy już utraconych gatunków.
Rozróżniamy następujące kryteria: kryterium rozrodu gatunki rozmnażające się bezpłciowo (wegetatywnie, podział, pączkowanie)
gatunki rozmnażające się nie pełnopłciowo (w tym partenogenetycznie - czyli nowe pokolenie powstaje z komórek rozrodczych ale samej samicy)
Skutki tych dwóch sposobów rozmnażania są z punktu widzenia ewolucji takie same.
Gatunku obojnacze - są to gatunku rozdzielnopłciowe wśród których wyróżniamy
Gatunki biseksualne obojnaczo (obojnak ma oba systemy rozrodcze)
Gatunki biseksualne krzyżowo
kryterium płodności wewnątrz i międzygatunkowej gatunki współczesne - potencjalnie zdolne do skrzyżowania


(…)


specjacja przez mutacje pojedyncze - (mechanizm ten zachodzi bardzo rzadko) następuje powstanie fenotypu, który może zająć nową niszę ekologiczną bardzo szybko w stosunku do gat. macierzystego. Zjawisko takie jest bardzo rzadkie. Przykład: żaba Rana Concribola? występuję na półwyspie malajskim. Jest to jedyny gat. żaby żyjący w wodach słonych. Ma mechanizm fizjologiczny umożliwiający regulację płynów fizj., będący wynikiem pojedynczej mutacji. Jest to powstała przez przypadek preadaptacja czyli mutacja w jakimś celu a jej skutki mogą doprowadzić do powstania nowej linii filetycznej. Przykładem innej preadaptacji jest wyjście kręgowców wodnych na ląd. Z początku uważano, że przodkami lądowych kręgowców są ryby dwudyszne bo oddychają jelitowo jednak nie miały one szkieletu kończyć. Później znaleziono ryby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz