Adaptacja genetyczna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adaptacja genetyczna - wykład  - strona 1

Fragment notatki:


Adaptacja genetyczna - z pokolenia na pokolenie niektóre osobniki mogą się rozmnażać, a niektóre zanikają/ przystosowanie do życia w danym środowisku.
Różnicowa płodność + różnicowa wymieralność = sukces reprodukcyjny.
Dobór naturalny - przeżycie dla najlepiej przystosowanych.
Populacja = kultura archeologiczna = grupa etniczna.
Od neolitu zmienność międzyosobnicza maleje.
Gruba etniczna ≠ rasa! Koncept geograficzny rasy upadł.
Rozkład normalny, zwany też rozkładem Gaussa - jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa. Odgrywa ważną rolę w statystycznym opisie zagadnień przyrodniczych, przemysłowych, medycznych, społecznych itp. Wykres funkcji prawdopodobieństwa tego rozkładu jest krzywą dzwonową. Może nie być osobnika średniego, ale dzięki odchyleniu standardowemu możemy obliczyć osobników pobocznych (cechy ilościowe).
Mikroewolucja, selekcje: Po obu stronach równie intensywnie, zmniejszona równość międzyosobnicza.
Selekcja rozrywająca - mechanizm ewolucji biologicznej. Polega na eliminowaniu osobników o średniej wartości danej cechy a tym samym premiowaniu osobników o cechach skrajnych. Zachodzi w niejednorodnym środowisku. Utrzymuje zróżnicowanie genetyczne. Może prowadzić do specjacji (proces, w wyniku którego powstają nowe gatunki). Selekcja kierunkowa - mechanizm ewolucji biologicznej. Polega na eliminowaniu osobników o jednej ze skrajnych wartości danej cechy. W wyniku tego, po kilku pokoleniach średnia wartość tej cechy populacji ulega przesunięciu (co można zaobserwować na rozkładzie Gaussa). Mechanizm może działać zarówno w przypadku doboru naturalnego jak i sztucznego. Większość mutacji dzięki doborowi naturalnemu umiera w fazie początkowej. Ludzie się różnicowali, ale utrzymywali intensywne kontakty międzygrupowe, więc nie doszło do wykształcenia się nowego gatunku. Zmienność wewnątrz grupy osobników może być większa niż zmienność między grupami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz