Antropologia fizyczna

note /search

Definicje i podział antropologii fizycznej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Antropologia fizyczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2660

Definicje i podział antropologii fizycznej: Nauka o zmienności międzyosobniczej i międzypopulacyjnej cech biologicznych człowieka w czasie i przestrzeni oraz o czynnościach wywołujących i modyfikujących tą zmienność. Istotą badań ...

Czynniki i kształtowanie - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Antropologia fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

Rodzaj materiału: Wszystko co stanowi przedmiot badań archeologii powszechnej Wszystkie przedmioty Zabytki przyrodnicze Kształtowanie przez środowisko: W zależności od gleby, wilgotności Czynniki degradujące: obecność soli, zdolność prz...

Adaptacja genetyczna - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Antropologia fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2114

Adaptacja genetyczna - z pokolenia na pokolenie niektóre osobniki mogą się rozmnażać, a niektóre zanikają/ przystosowanie do życia w danym środowisku. Różnicowa płodność + różnicowa wymieralność = sukces reprodukcyjny.

Morfologia a zmienność - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Antropologia fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1477

Morfologia a zmienność. Zmienność wewnątrzgrupowa - różnice między osobnikami należącymi do jednej populacji. Zmienność geograficzna - różnice między populacjami należącymi do jednego gatunku, a występujące w różnych regionach, różnice między populacjami w