Morfologia a zmienność - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Morfologia a zmienność - wykład  - strona 1 Morfologia a zmienność - wykład  - strona 2 Morfologia a zmienność - wykład  - strona 3

Fragment notatki:


Morfologia a zmienność. Zmienność wewnątrzgrupowa - różnice między osobnikami należącymi do jednej populacji. Zmienność geograficzna - różnice między populacjami należącymi do jednego gatunku, a występujące w różnych regionach, różnice między populacjami w przestrzeni geograficznej. Typ antropologiczny, osobnik wzorcowy - posiadający szczególną kombinację cech morfologicznych, która występuje najczęściej w populacji.
Struktura rasowa - względna czystość występowania typów rasowych w grupie ludzkiej. Skład antropologiczny (rasowy) - wzajemne i ilościowe ustosunkowanie się elementarnych typów rasowych (elementów rasowych) rozumiane jako ich udziały względne lub procentowe w danej populacji. Skład rasowy charakteryzuje strukturę populacji w typologicznej koncepcji rasowej, Określenie taksonomiczne - teoria i praktyka klasyfikowania organizmów, określenie taksonomiczne to zakwalifikowanie osobnika do jednostki taksonomicznej. Analiza wielocechowa - analiza w której wykorzystuje się wiele cech dla określenia różnic między populacjami. Metoda stochastycznej korelacji wielorakiej - metoda wykorzystywana w typologii rasowej. Wyjściowym założeniem metody jest, że element rasowy stanowiący kombinację pewnych cech jest istotnie większy od liczebności oczekiwanej. W antropologii metoda jest nazywana metodą nadwyżek A. Wandego. Plejtropia - wpływ jednego genu na wykształcenie wielu cech organizmu. Sprzężenie genetyczne - geny rozmieszczone w jednym chromosomie nazywamy genami sprzężonymi, a zjawisko polegające na takim rozmieszczeniu nazywamy sprzężeniem genetycznym. Rasa - w ujęciu populacyjnym asa jest to populacja lub grupa populacji tego samego gatunku, różniąca się od innych populacji częstotliwością występowania niektórych cech dziedzicznych. Prawo Hardy'ego-Weinberga - teoretyczna zasada sformułowana na podstawie statystyki matematycznej. Dotyczy stosunków między częstotliwością genów a częstotliwością genotypów w obrębie populacji. W dużej populacji zarówno częstotliwość genów jak i częstotliwość genotypów jest stała z pokolenia na pokolenie (jeśli nie ma migracji, nie zachodzą mutacje i nie działa dobór naturalny). Etnogeneza - proces wyodrębniania się grup etnicznych, ludów itp.
Populacja lokalna - zespół potencjalnie krzyżujących się osobników występujących na pewnym terytorium. Selekcja naturalna = dobór naturalny. Izolacja rozrodcza - zjawisko wywołane utrudnieniami w wymianie genów między populacjami. Pula genów - zespół wszystkich genów istniejących osobników składających się na populację. Zmienność genetyczna - występowanie genetycznych różnic między osobnikami należącymi do tych samych populacji lub między populacjami.

(…)

… zewnętrzna szwów, ocena struktury gąbczastej najbliżej nasady kości ramiennej, struktury gąbczastej nasady bliższej kości udowej, powierzchni spojenia łonowego.
Najlepiej kostnieją łokieć i kolano, później bark.
Obliteracja - zrastanie szwów czaszkowych.
Dymorfizm płciowy.
Nie można na podstawie 1 cechy na 100% określić płci. Wskaźnik ujmuje dwie cechy metryczne, jest to wyrażenie jednej miary w procentach…
… o elementy wielu dawniejszych teorii. Uznaje mutację i selekcję za podstawowe elementy ewolucji.
Grupa etniczna - społeczność, której tożsamość kulturowa związana jest najczęściej z określonym terytorium etnicznym.
Odległość biologiczna - miara określająca stopień podobieństwa.
4 koncepcje rasy:
Zbiór grup ludzkich podobnych do siebie pod względem określonego zestawu cech morfologicznych a zamieszkujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz