Zdarzenie prawne - strona 11

Świadczenia odszkodowawcze

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Demendecki
  • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288

przez inny podmiot powstaje tylko jeżeli ziszczą się określone w systemie prawnym zdarzenia prawne. Zasady...

Elementy czynności prawnych

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Marek Kuryłowicz
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4795

Zdarzenia prawne - zdarzenia wywołujące określone skutki prawne. Działania prawne - zdarzenia...

Bezpodstawne wzbogacenie

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4137

majątkowych mogą stanowić czynności prawne, decyzje adm. lub inne zdarzenia prawne określone w przepisach...