Kapitał stały - strona 151

Środki obrotowe - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

z kapitału własnego, gdyż zaangażowany jest stosunkowo wysoki kapitał obcy); agresywna(odwrotność strategii...

Środki obrotowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

z kapitału własnego, gdyż zaangażowany jest stosunkowo wysoki kapitał obcy); agresywna(odwrotność strategii...

Adam Smith-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1253

, niż zagraniczne, gdy stopy zwrotu są podobne (tak jest bezpieczniej). Każdy przedsiębiorca lokuje swój kapitał...

Wykład - aktywa trwałe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Dr Piotr Bober 1 BILANS AKTYWA AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne...

Analiza sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2555

w kapitale własnym, CF Odbiorcy sprawozdania finansowego: 1.dawcy kapitału, zarówno własnego, jak i obcego...

Zadania publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

zewnętrzne mogą być pozytywne lub negatywne np. zanieczyszczenie środowiska- powietrza stały zapach co wynika...