Kapitał stały w pasywach

note /search

Finanse przedsiębiorstw - pytania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 4844
Wyświetleń: 6958

i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 45. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały...

Pytania testowe z finansów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4186

i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 45. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały...

Wskaźniki struktury bilansu - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

aktywów stałych kapitałem stałym Kapitały stałe/aktywa stałe *100% Kapitał stały= kapitał własny + rezerwy...