Kapitał stały w pasywach

Finanse przedsiębiorstw - pytania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jolanta Juza
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 4228
Wyświetleń: 5761

i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 45. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały...

Pytania testowe z finansów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3752

i aktywów przychodów i kosztów wpływów i wydatków pieniężnych 45. Kapitał stały obejmuje: majątek trwały...

Wskaźniki struktury bilansu - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. Maria Sierpińska
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

aktywów stałych kapitałem stałym Kapitały stałe/aktywa stałe *100% Kapitał stały= kapitał własny + rezerwy...