Kapitał stały finanse

note /search

Kapitał - cechy i funkcje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2163

przedsiębiorstwem” Buk „Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola” Kapitał - wiąże się potrzeba...

Finanse-wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

, Aktywa obrotowe P(skąd wzięło środki na zakup A): Kapitał własny(tzw. kapitał stały), Zobowiązania...

Wiadomości ogólne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

KRÓTKOTERMINOWE KAPITAŁ STAŁY Tabela 1. Rodzaje kapitałów. Źródło: W. Bień Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa...

Finanse - wykład 5

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1435

• Jaki majątek tworzy aktywa? • Aktywa trwałe/aktywa obrotowe • Źródła finansowania majątku (kapitał stały...

Kapitał intelektualny

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2415

.), kap. organizacyjny (zdolność przekształcania kapitału ludzkiego w konkretne produkty), kapitał rynkowy...