Finanse-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse-wykład - strona 1 Finanse-wykład - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 9 (22.04.2004) Czy warto korzystać z kapitału obcego i kiedy?
*Tak, warto, jeżeli spełnione są warunki do zadziałania dźwigni finansowej.
Dźwignia finansowa - efekt zwielokrotnienia stopy zwrotu z kapitału własnego dzięki zaangażowaniu kapitału obcego.
PRZYKŁAD. Są 2 spółki z tej samej branży, o takiej samej sumie bilansowej (suma aktywów, bądź pasywów), tak samo efektywne na poziomie wyników ze sprzedaży, różnią się one jedynie strukturą sfinansowania. Średni koszt kapitału obcego 8%.
TREŚCI
Przedsiębiorstwo A
Przedsiębiorstwo B
1. Kapitał własny
10 000
90 000
2. Kapitał obcy
90 000
10 000
3. Kapitał ogółem
100 000
100 000
1° rok dobrej koniunktury
4. Wynik ze sprzedaży (EBiT)(zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem)
15 000
15 000
5. Koszt finansowy (odsetki)
7 200
800
6. Wynik finansowy brutto (wynik ze sprzedaży-odsetki)
7 800
14 200
7. Wynik finansowy netto (pomniejszony o podatek dochodowy T=19%)(81% wyniku finansowego brutto)
6 318
11 502
8. ROE (zwrot z kapitału)
= (zysk netto/kap.wł.)*100
(6318/10000)*100=63,18%
(11502/90000)*100=12,78%
Kiedy zadziała dźwignia finansowa? Zadziała wówczas, gdy efektywność całego kapitału mierzona relacją: (EBiT/kapitał ogółem)*100 koszt kapitału obcego.
(15000/100000)*100=15% 8%
Każda zł wypracowana w działalności przynosi 15gr wyniku ze sprzedaży. Z tych 15gr wypracowane przez obcą złotówkę trzeba oddać kredytodawcy tylko 8gr, 7gr pozostaje dla właściciela.
Efekt dźwigni finansowej jest tym większy im większy jest udział kapitału obcego i im większa jest różnica między rentownością kapitału całkowitego mierzoną relacją (EBiT/kap.ogół.)*100, a kosztem kapitału obcego.
Ujemna dźwignia finansowa zwana czasami gilotyną finansową .
PRZYKŁAD. (te same zał. co poprzednio)
TREŚCI
Przedsiębiorstwo A
Przedsiębiorstwo B
2° rok gorszej koniunktury
4. Wynik ze sprzedaży
5 000
5 000
5. Koszt finansowy (odsetki)
7 200
800
6. Wynik finansowy brutto
-2 200
4 200
7. Wynik finansowy netto
8. ROE=
(EBiT/kapitał całkowity)*100 = (5000/100000)*100 = 5%

(…)

…% < 8%
1zł wypracowała 5gr, zaś oddać trzeba 8gr.
Zlecenia teorii finansów dotyczące struktury pasywów, nawiązujące do struktury aktywów.
A(co ma): Aktywa trwałe, Aktywa obrotowe
P(skąd wzięło środki na zakup A): Kapitał własny(tzw. kapitał stały), Zobowiązania długoterminowe(kap.pracujący-finansuje majątek obrotowy), Zobowiązania bieżące
REGUŁY:
Złota reguła bilansowa - zakłada, że aktywa trwałe powinny być sfinansowane kapitałem własnym. Aktywa trwałe = kapitał własny, kap.wł/aktywa trw. >= 1.
Złota reguła finansowa - zakłada, że aktywa trwałe powinny być sfinansowane kapitałem stałym. Aktywa trwałe< kapitał stały, kap.stały/akt.trw>=1
Różne strategie finansowania majątku (koncepcja kapitału pracującego>0).
Kapitał pracujący, tzw. kapitał obrotowy netto, ta część kapitału stałego, która finansuje majątek obrotowy.
Kapitał pracujący można obliczyć na dwa sposoby:
Kap. pracujący = kap. stały - aktywa trwałe
Kap. pracujący = aktywa obrotowe - zobow. Bieżące
A: aktywa trwałe, aktywa obrotowe
P: kapitał stały, zobowiązania bieżące
Część zobowiązań bieżących finansuje składki majątku trwałego.
w jakim stopniu kapitał pracujący powinien finansować aktywa obrotowe, czyli jaką przyjąć strategię…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz