Analiza finansowa - wskaźnik rentowności - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3444
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - wskaźnik rentowności - test - strona 1

Fragment notatki:

Przykładowy test z analizy finansowej. Notatka obejmuje zestaw pytań z przedmiotu analiza finansowa. W zadaniach należy obliczać i interpretować wymagane wielkości na podstawie danych z bilansu. Przykładowo: obliczanie wskaźnika rentowności, znajomość złotej zasady bilansowej, wskaźnik poziomu kosztów.

Na podstawie danych z bilansu spółki „Alfa” z dwóch kolejnych obliczyć i zinterpretować wskaźniki dynamiki majątku i kapitału. 1999
2000
Odchylenia
Dynamika
Aktywa trwałe
14 500
130100 897,141
Aktywa obrotowe
12 800
15 400 20,312
Razem
27 300
28 500 Kapitał własny
14 300
14 600
Kapitał obcy
13 000
13 900 Razem
27 300
28 500
Interpretacja:
Dobrze jest, jeżeli majątek trwały wolniej rośnie niż majątek obrotowy. Niesyte w tym przypadku jest odwrotnie. Na podstawie danych z bilansu spółki „Beta” oceń płynność finansową w latach 1999/2000.
1999
2000
Aktywa trwałe
9 753 10 124
Aktywa obrotowe
7 755
11 433
- zapasy
106
343
- należności
7 157
9 249
- krótkoterm. aktywa obrotowe
-
150
- środki pieniężne
492
1 69
Kapitał własny
9 000
10 036
Zobowiązania długoterminowe
1 864
5 000
Zobowiązania krótkoterminowe
6 654
6 521
Tabela do uzupełnienia:
Wskaźnik 1999
2000
III stopień płynności (bieżącej)
1,2
1,7
Interpretacja:
Wskaźnik płynności III stopnia ukazuje nam w jakim stopniu śr. Obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące. Bieżąco informują czy firma jest w stanie spłacić wszystkie zobowiązania przez upłynnienie całości środków obrotowych. Najkorzystniej 1,5- 2,0 krytyczny 1,2 duże trudności
Kiedy kapitał obrotowy netto (pracujący) wynosi „0”?
gdy kapitał obcy długoterminowy = majątek trwały
gdy kapitał stały = majątek trwały
gdy kapitał stały ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz