Analiza wskaźnikowa-wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wskaźnikowa-wykłady  - strona 1 Analiza wskaźnikowa-wykłady  - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 26.05.10 Analiza wskaźnikowa Klasyfikacja (I)- kryterium źródło pochodzenia informacji
Wskaźniki wewnętrzne- wszystkie informacje na podstawie, których konstruowane jest wskaźnik pochodzą z gospodarstwa
Wskaźniki zewnętrzne-, gdy choć 1 element wskaźnika jest zawarty w dokumentacji finansowej
Klasyfikacja (II)- kryterium merytoryczne:
Wskaźniki sytuacji finansowej Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki płynności
Wskaźniki efektywności (rentowności)
Wskaźniki obrotowości (rotacji)
Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia
Wskaźniki sytuacji majątkowej Aktywa
Ziemia
Drzewostan MN
Budowle
Budynki MT
Maszyny
Narzędzia M Udziały
Stado podstawowe
Stado obrotowe
Zapasy MO
Należności
Środki pieniężne
Wskaźniki zadłużenia PASYWA
Kapitał własny KW KS Zadłużenie długoterminowe ZD Z K Zadłużenie krótkoterminowe ZK
Wskaźniki płynności:
Wskaźnik finansowania majątku trwałego= KS (Kw+ZD)/ MT (MN+ MTR)
Wskaźnik płynności bieżącej WPB= Mo/ZB
Wskaźnik płynności podwyższony WPP= (MO-ZAP)/ZB
Wskaźnik płynności wysoki WPW= SP/ZB
Wskaźniki efektywności (rentowności)
Wskaźnik opłacalności WO= P( przychody/ koszt uzyskania przychodu)/KP
Wskaźnik efektywności obrotu WEO= DGR/MO (dochody/ majątek obrotowy)
Wskaźnik efektywności majątku WEM= DGR/M (dochód/ majątek)
Wskaźnik efektywności produkcji WEP= DGR/P (dochody/ przychody)
Wskaźniki obrotowości
Wskaźnik obrotowości majątku WOM= P/M
Wskaźnik obrotowości kapitału WOK= P/KW
Wskaźnik obrotowości zapasów WOZ= P/ ZAP
Wskaźnik obrotowości należności WON= P/N
Wskaźniki zdolności do obsługi kredytu
Wskaźnik zdolności do obsługi długu WZK= NSR/Z (nadwyżka na samofinansowanie/ zadłużenie)
Wskaźnik wiarygodności kredytowej WWK= NSR/R (nadwyżka na samofinansowanie/ rata kredytu
Interpretacja wskaźników wymaga porównania wyliczonych dla gospodarstwa wartości z:
Wskaźnikami modelowymi
Wskaźnikami z lat ubiegłych
Wskaźnikami z podobnych gospodarstw
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz