Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw

note /search

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykła...

  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1932

Egzamin: część pisemna (zadania z ćwiczeń) + część ustna(wykład) 23 lutego 2010 Gospodarka rynkowa- jaka jest? Duża zmienność warunków gospodarowania Dominuje rynek konsumenta- można mieć produkt i z nim zostać, zatem lepiej stracić pieniądze niż klienta Istnieje wartość podmiotów i silna konk...

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykła...

  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1750

10 03 10 Wymiar technologiczny: Rozwój poszczególnych dziedzin gospodarki oraz postęp technologiczny, biologiczny i organizacyjny zapewnia przedsiębiorstwom rolniczym dostęp do coraz nowocześniejszych i efektywniejszych technologii Warunkiem efektywnego ich wykorzystania jest wymagana skali prod...

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykła...

  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2429

17 03 10 Praca (siła robocza) - stanowi sumę umiejętności, jakimi człowiek rozporządza w pracy produkcyjnej i nie produkcyjnej, praca jest również czynnością, czyli formą wykorzystania siły roboczej Zatrudnienie w rolnictwie - oznacza liczbę osób zatrudnionych w produkcji rolniczej Sposoby określe...

Wady koncentracji produkcji

  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1834

Wykład 31.03.10 Wady koncentracji produkcji: Wzrost ryzyka ekonomicznego (falowanie cen na rynku, możliwe dekoniunktura) Wzrost ryzyka psychologicznego- ograniczenie koncentracji zwierząt (środowisko) Wzrost kosztów transportu- dobór wydajn...

Planowanie-wykłady cz. 5

  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1449

21.04.10 Planowanie - pisałem tylko to, co jest dla nas nowe, dużo z tego było na ABC Funkcje planowania: Funkcja koordynacyjna - zapewnieni równowagi między celami a zadaniami i środkami Funkcja integracyjna- powinna zapewnić równowagę między konkurencyjnymi celami realizowanymi przez rolników w ...

Koszty pośrednie -wykłady cz. 6

  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1981

12 maja 2010 Koszty Koszty pośrednie rozdziela się według kluczy podziałowych Koszty bezpośrednie Wielkość produkcji wyrażona w jednostkach zbożowych lub wartościowo Wielkość nakładów pracy w roboczogodzinach lub wartościowo, Struktura...

Kategoria produkcji

  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1820

19 maja 2010 Kategoria produkcji Produkcja gospodarstwa rolnego obejmuje całkowite przychody powiększone o wartość produktów przekazanych do rodzin i pracowników najemnych, a pomniejszone o koszty zakupu zwierząt, produktów zwierzęcych i innych produktów zakupionych dla odsprzedaży. Całkowita produ...

Analiza wskaźnikowa-wykłady

  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2156

Wykład 26.05.10 Analiza wskaźnikowa Klasyfikacja (I)- kryterium źródło pochodzenia informacji Wskaźniki wewnętrzne- wszystkie informacje na podstawie, których konstruowane jest wskaźnik pochodzą z gospodarstwa Wskaźniki zewnętrzne-, gdy choć 1 element wskaźnika jest zawarty w dokumentacji finanso...

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykła...

  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1526

Agrobiznes - ogół przedsiębiorstw zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji przedsiębiorstw rolnych i przetwórczych. Kiedyś - „GS”, obecnie wszelkie punkty sprzedaży (pasze, nawozy...) Przedsiębiorstwa rolnicze mogą mieć różne formy prawne Rolnictwo w Polsce - rozdrobnione, przeludnione, bieda, u...

Zadania ekonomia 2010

  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1302

­­­ Zadanie 1 Na podstawie przedstawionych danych wyznacz wszystkie możliwe do ustalenia kategorie produkcji oraz dochodów. ►W gospodarstwie indywidualnym o powierzchni 60 ha wartość sprzedaży buraków cukrowych wyniosła 30 000 zł, pszenicy 1...