Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady  - strona 1 Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady  - strona 2 Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady  - strona 3

Fragment notatki:

Egzamin: część pisemna (zadania z ćwiczeń) + część ustna(wykład)
23 lutego 2010
Gospodarka rynkowa- jaka jest?
Duża zmienność warunków gospodarowania
Dominuje rynek konsumenta- można mieć produkt i z nim zostać, zatem lepiej stracić pieniądze niż klienta
Istnieje wartość podmiotów i silna konkurencja- do przodu idą tylko, najwytrwalsi, słabi ustępują miejsce lepszym, konkurencji nie da się zwalczyć, trzeba z nią wygrać
Państwo ucieka od ingerencji w gospodarkę
Pełna swoboda- w granicach ustanowionych norm prawnych i przepisów administracyjnych- wchodzenia na rynek i prowadzenia każdego rodzaju działalności gospodarczej
Przewaga przedsiębiorczości prywatnej nad innymi formami własności przedsiębiorstw
Integracja rynków pracy, towarów i kapitału
Regulacyjne oddziaływanie mechanizmu rynkowego na podaż, popyt i cenę
Powszechna konkurencja i zwalczanie monopoli
Ograniczona ingerencja państw w życie gospodarcze, polegająca na zapewnieniu warunków do rozwoju przedsiębiorstw.
Jednolite, stabilne i powszechnie obowiązujące zasady i rozwiązania systemu finansowego, celnego i innych unormowań określających prowadzenie działalności gospodarczej i wynikające z niej świadczenia dla państwa oraz zasady regulujące stosunki między pracodawcami a pracownikami
Podstawowe elementy systemu rynkowego:
Swoboda importu i eksportu produktów z wyjątkiem produktów i rynku wymagających zgody lub koncesji udzielanych przez organa państwa.
Sprawowanie przez państwo ochrony własności prywatnej, sprzyjanie przedsiębiorczości i popieranie nagromadzenia indywidualnych dochodów uzyskiwanych z pracy i działalności gospodarczej
Sprawowanie przez państwo ochrony interesów konsumentów i karanie ich naruszania przez nierzetelną i szkodliwą działalność produkcyjną handlową i usługową
Dalej było jeszcze kilka punktów ale tak oczywistych że szkoda było pisać
Dynamika zbieżności standardem (S) a stanem aktualnym (A)
Rozbieżność rozbieżność rozbieżność Tolerowana nie tolerowana tolerowana
Rozbieżność rozbieżność rozbieżność Tolerowana nie tolerowana tolerowana
Gospodarka rynkowa czyni z przedsiębiorstw zawodników, którzy chcą ciągle więcej, bogacić się. Sami siebie motywujemy by wznieść się na wyższy poziom standardów. Zmiana rozbieżności między standardem a stanem aktualnym


(…)

… przepisów z dziedziny ochrony ludzi i zwierząt, identyfikacja i rejestracja zwierząt oraz dobrostanu zwierząt- efekty, koszty i problemy wdrożenia
Kształtowanie się optimum społecznego i prywatno- gospodarczego w procesie intensyfikacji produkcji rolniczej
Podstawowe funkcje rolnictwa:
Struktur użytków rolnych
procentowy udział gruntów ornych, trwałych użytków zielonych i plantacji trwałych w całkowitej…

Zależność od warunków klimatycznych
nie zależy- produkcja w budynkach
zależy od stosunków cieplnych, długości okresu wegetacji, wilgotności, inne
mamy do czynienia z żywymi organizmami
różnorodność czynności do wykonania
Otoczenie przedsiębiorstwa
Otoczenie przedsiębiorstwa:
Rolnictwo zmienia się nie tylko dzięki własnym siłom, ale wprzęgnięte jest w systemie całej gospodarki
Współczesne rolnictwo…
rzeźby terenu (ukształtowanie powierzchni)
Agro klimatu
1.
2.
3.
4
5
Funkcje rolnictwa
Produkcyjna
usługowa
Socjalna

… żyzność:
naturalną- związaną z typem gleb
nabyta- powstała w wyniku wieloletniej, celowej działalności człowieka
Urodzajność
rzeczywista wydajność z jednostki powierzchni gleby
Ugory
Grunty czasowo wyłączone z produkcji rolniczej, np. w danym roku
Przywrócenie do użytkowania jest stosunkowo łatwe
Wyróżniamy ugór czarny, ugór zielony, ugór herbicydowy
Odłogi
Grunty pozostawione bez uprawy przez wiele lat, ich przywrócenie do użytkowania jest trudne i kosztowne
Powierzchnia odłogów i ugorów w 2008 roku wynosiła ok. 3% UR
Gospodarstwa rolnicze w Polsce:
1 mln gospodarstwa o powierzchni do 5 ha (tendencja malejąca). Pow. 50 ha- 1%
Rozdrobniona struktura agrarna
Duże zróżnicowanie w strukturze agrarnej: najmniejsze gospodarstwa Polska południowo- wschodnia, największe gospodarstwa Polska północno- zachodnia
Wartość…

Zależność od warunków klimatycznych
nie zależy- produkcja w budynkach
zależy od stosunków cieplnych, długości okresu wegetacji, wilgotności, inne
mamy do czynienia z żywymi organizmami
różnorodność czynności do wykonania
Otoczenie przedsiębiorstwa
Otoczenie przedsiębiorstwa:
Rolnictwo zmienia się nie tylko dzięki własnym siłom, ale wprzęgnięte jest w systemie całej gospodarki
Współczesne rolnictwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz