Koszty pośrednie -wykłady cz. 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty pośrednie -wykłady cz. 6 - strona 1 Koszty pośrednie -wykłady cz. 6 - strona 2 Koszty pośrednie -wykłady cz. 6 - strona 3

Fragment notatki:

12 maja 2010 Koszty Koszty pośrednie rozdziela się według kluczy podziałowych Koszty bezpośrednie
Wielkość produkcji wyrażona w jednostkach zbożowych lub wartościowo
Wielkość nakładów pracy w roboczogodzinach lub wartościowo,
Struktura inwentarza żywego w % po przeliczeniu na sztuki duże,
Powierzchnia uprawy
Według charakteru związku z produkcją (z jej rozmiarami)
Koszty stałe: niezależne od wielkości produkcji, pozostają w pewnych granicach na jednoliniowym poziomie, koszty związane z gotowością do produkcji
Koszty stałe: amortyzacja prostoliniowa, utrzymanie administracji, pasza bytowa dla zwierząt, podatek rolny
Koszty skokowo stałe: konieczność budowy lub rozbudowy obory, gdy zwiększa się stado np. z 100 na 200 krów
Koszty zmienne: ulegają zmianie wraz z wielkością produkcji, koszty związane z produkcją.
Koszty proporcjonalne: materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie
Koszty progresywne: płace za godziny nadliczbowe Koszty degresywne: koszty użytkowania maszyn i urządzeń na jedną zmianę, płaca akordowa w okresie wdrażania nowej produkcji (początkowo niska wydajność- produkcja rośnie wolniej niż płace) Kształtowanie się kosztów stałych i zmiennych w zależności od produkcji Kształtowanie się kosztów stałych w zależności od wielkości produkcji z uwzględnieniem zmian zasobów czynników produkcji Koszty stałe w przeliczeniu na jedną jednostkę produkcji zmniejszają się
Prawo degresji kosztów stałych
Prawo ekonomiki skali Kształtowanie się kosztów stałych i zmiennych na jednostkę produkcji z uwzględnieniem skutków prawa malejącej efektywności nakładów Prawo malejącej efektywności nakładów- powoduje, że od pewnego poziomu wielkości produkcji koszty zmienne na jednostkę rosną Koszty alternatywne- koszty utraconych korzyści= koszty wyboru= koszty możliwości
Pracy
Ziemi
Kapitału
Koszty alternatywne są kategorią wyłącznie kalkulacyjną (obliczeniową) i w rzeczywistości nie są ponoszone
Koszt graniczny- taki koszt końcowy, który równa się cenie
Metoda rozdzielcza Schemat obliczania kosztów działalności Wady metody rozdzielczej
Subiektywizm wyceny nakładów własnych (obornik, praca własna itp.)
Problem rozdzielania kosztów ogólnych na poszczególne produkty bądź usługi
Czasochłonność i trudność


(…)

… kosztów działalności
Wady metody rozdzielczej
Subiektywizm wyceny nakładów własnych (obornik, praca własna itp.)
Problem rozdzielania kosztów ogólnych na poszczególne produkty bądź usługi
Czasochłonność i trudność
Nie daje wyników w pełni dokładnych
Metoda rozdzielcza uorganiczniona Różni się od klasycznej metody rozdzielczej:
Wprowadzenie do rachunku kosztów i konta stanowiska
Uznaniem nawożenie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz