Rachunek kosztów - Bezpośrednie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów - Bezpośrednie - strona 1 Rachunek kosztów - Bezpośrednie - strona 2 Rachunek kosztów - Bezpośrednie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD XII - Rachunek kosztów. 1) Rachunek kosztów na etapie ewidencji i planowania . Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym. I. Rachunek kosztów na etapie ewidencji jako podstawa analizy: - koszty wg miejsc powstawania: koszty pośrednie i koszty bezpośrednie, - metody pełnego rachunku kosztów: * metoda rozdzielcza klasyczna, * metoda rozdzielcza uorganiczniona. - problemy pełnego rachunku kosztów. Podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie ma istotne znaczenie przy prowadzeniu rachunku ekonomicznego dotyczącego przeszłości, czyli zrealizowanych procesów produkcyjnych. Ułatwia on odpowiedź na pytanie: czy dana działalność produkcyjna była opłacalna, czy też nie, w jakim stopniu dana działalność przyczyniła się do poprawy wyniku finansowego ( dochodu rolniczego lub zysku ). Na tym etapie podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie służy głównie obliczaniu kosztów ( na podstawie zapisów w księgowości ), a mniej typowym kalkulacjom. II. Rachunek kosztów na etapie planowania: - koszty stałe - koszty zmienne Podział kosztów na stałe i zmienne jest podstawowym podziałem na etapie planowania. Odgrywa szczególną rolę w kalkulacjach rolniczych, stanowiących podstawę decyzji dotyczących wyboru działalności produkcyjnych czyli kierunku produkcji, a także poziomu intensywności produkcji. 2) Elementy pełnego rachunku kosztów. Pełny rachunek obejmuje wszystkie składniki kosztów i prowadzi do ustalenia pełnych kosztów produkcji. Uwzględnione są: koszty bezpośrednie czyli: koszty nasion, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, siły pociągowej, siły roboczej, maszyn, pasz, usług weterynaryjnych, usług w zakresie produkcji roślinnej, materiałów. koszty pośrednie: koszty ogólnoprodukcyjne i koszty ogólnogospodarcze. 3) Klasyczna i uorganiczniona metoda rozdzielcza liczenia kosztów produkcji w przedsiębiorstwie rolniczym i jej przydatność. Klasyczna metoda rozdzielcza - polega na tym, że wszelkie koszty ponoszone w gospodarstwie są rozdzielane pomiędzy poszczególne działalności produkcyjne i usługowe, czyli wg miejsca powstawania kosztów. Koszty bezpośrednie nie nastręczają pod tym względem trudności. Trzeba jedynie wycenić, stosując odpowiednie metody taksacji, artykuły nietowarowe. Należy również rozdzielić koszty pośrednie na poszczególne działalności, musimy przy tym uwzględnić: odpowiedni wybór klucza podziałowego kosztów pośrednich, wycenę artykułów obrotu wewnętrznego, wycenę osób zatrudnionych w gospodarstwie ( nie otrzymujących wynagrodzenia w postaci płacy roboczej),

(…)

…. = 0.85 * 52 = 44.2 zł.
c) Metoda organiczna oparta na koszcie jednostki produktu rolniczego.
Np. Kg = 810.00 0 zł. Pk = 18.000 j. zb.
K j.zb. = Koszty produkcji :
koszt 1 dt żyta = 45 zł., ponieważ 1dt żyta = 1 j. zb.
koszt 1 dt pszenicy = 45 zł., ponieważ 1 dt pszenicy = 1 j.zb.
koszt 1 dt buraków cukrowych : ponieważ 1 dt buraków = j.zb.
koszt 1 dt żywca wołowego : 45 * 6 = 270 (zł./kg), bo 100 kg…
….
wycena pracy własnej w gospodarstwie rodzinnym ( 6,19 zł./godz. - opłata parytetowa - lub przyjmujemy koszty siły najemnej w rolnictwie ),
wycena związków i świadczeń wzajemnych między działalnościami gospodarczymi ( prod. zwiarzęca, roślinna - obornik, pasze ),
organiczny charakter gospodarstwa rolniczego - gospodarstwo stanowi jedną całość, gdzie produkcja roślinna i zwierzęca jest silnie ze sobą powiązana,
następstwo roślin - są rośliny, które bardziej wyczerpują glebę ze składników pokarmowych i takie, które pozostawiają bardzo dobre stanowisko po sobie np. rośliny strączkowe.
działanie obornika - skutki jego działania trwają nawet do 4 lat. Pojawia się więc pytanie: czy obciążać kosztami tylko jedną roślinę czy więcej ?, występowanie artykułów sprzężonych,
występowanie pasz bezwzględnych - pasze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz