Planowanie-wykłady cz. 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie-wykłady cz. 5 - strona 1 Planowanie-wykłady cz. 5 - strona 2 Planowanie-wykłady cz. 5 - strona 3

Fragment notatki:

21.04.10
Planowanie - pisałem tylko to, co jest dla nas nowe, dużo z tego było na ABC Funkcje planowania: Funkcja koordynacyjna - zapewnieni równowagi między celami a zadaniami i środkami Funkcja integracyjna- powinna zapewnić równowagę między konkurencyjnymi celami realizowanymi przez rolników w ich gospodarstwie (inwestowanie w gospodarstwo a inwestowanie w dom) Funkcja mobilizacyjna Funkcja kształcąca - osoby uczestniczące w planowaniu podnoszą swoje kwalifikacje i wiedzę potrzebną do działań operacyjnych Funkcja informacyjna - przygotowanie planu wymaga zdobycie wielu informacji, które w sposób uporządkowany przedstawiamy w planie. Wykorzystanie biznesplanu: - dla celów wewnętrznych
- zewnętrznych Funkcja wewnętrzna - plan wykorzystywany jest, jako wewnętrzny dokument planistyczny niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem Funkcja zewnętrzna - plan ma podstawowe znaczenie dla uatrakcyjnienia przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów i przyciągania z zewnątrz środków potrzebnych na finansowanie jej przedsięwzięć
Wymogi odbiorców zewnętrznych:
Odbiorcy zewnętrzni mają zindywidualizowane wymagania wobec przedstawianych im planów
Oczekują, że przedstawiony plan odpowie na pytania najważniejsze z ich punktu widzenia
Mają często gotowe wzory planów, dzięki czemu ułatwia się ich ocenę
Przykładowe wymagania instytucji finansujących (kryteria oceny) polityka:
Regionalna
Branżowa
Efektywnościowa
Ochrony środowiska
Zatrudnienia
Jakości
Nakłady i Koszty Suma pracy żywej i uprzedmiotowionej jak jest ponoszona i zużywana celowo w procesie produkcji w danym okresie
Nakłady pracy żywej (R) - nakład pracy ludzkiej poniesione lub planowane w procesie produkcji
Nakłady pracy uprzedmiotowionej (nakłady materialne, rzeczowe)- zużycie trwałych i obrotowych środków produkcji
Iny podział nakładów:
Nakład globalny (Ngl)- stanowi on sumę wszystkich nakładów pracy żywej i przedmiotowej
Nakład gospodarczy (Ng)- jest mniejszy od nakładu globalnego o wartość nakładów surowców własnych
Nakład gospodarczy oczyszczony (netto) (Ngo) jest mniejszy od nakładu gospodarczego o nakłady zakupionych surowców rolniczych Koszty Wyrażone w jednostkach pieniężnych nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej zużytew gospodarstwie w celu wytworzenia określonej produkcji oraz wszelkiego rodzaju opłaty związane z funkcjonowaniem gospodarstwa
Jest to pojęcie szersze od nakładów, gdyż obejmuje również ponoszone w gospodarstwie opłaty (np. podatki, odsetki od kredytów, składki ubezpieczeniowe) nie stanowiące nakładów.

(…)

…- (środki obrotowe własne + zakupione środki obrotowe pochodzenia rolniczego)
Koszty według stosunku do produkcji (możliwości przypisania do danej produkcji)
Koszty bezpośrednie: można je odnieść do konkretnego wyrobu, usługi, np. koszt zakupu zwierząt, pasza dla konkretnych zwierząt, materiał siewny, nawozy mineralne, środki chemiczne, usługi weterynaryjne, inseminacja, leki, indywidualne ubezpieczenie upraw i zwierząt, koszty specjalistycznej produkcji zwierzęcej itp.
Koszty bezpośrednie proste np. nawóz
Koszty bezpośrednie złożone np. koszty 1 ciągnikogodziny (amortyzacja, paliwo, oleje, naprawy, praca)
Koszty pośrednie:
Wynikają z funkcjonowania podmiotów wewnętrznych lub przedsiębiorstwa, jako całości, obniżające wiele wyrobów i usług: koszty środków trwałych, koszty pracy, koszty finansowe…
… i ubezpieczenia itp.
Koszty sprzedaży
Metody obliczania kosztów jednostkowych:
Metoda rozdzielcza,
Metoda rozdzielcza uorganiczniona,
Metoda ograniczona
Metoda rozdzielcza (analityczna, podziałowa)
Metoda ta została przeniesiona do rolnictwa z przemysłu i polega na rozdzieleniu kosztów na wytworzone jednostki produkcji wg miejsca powstawania kosztów
Metoda ta oparta jest na podziale kosztów na koszty pośrednie i bezpośrednie
Przypisane kosztów bezpośrednich do danej działalności produkcji nie jest trudne
Koszty pośrednie są rozdzielane na poszczególne działalności (produkty) za pomocą kluczy podziałowych kosztów pośrednich


Koszty gospodarcze
(całkowity koszt produkcji)
Koszty bezpośrednie
-koszty proste
-koszty złożone
Koszty zmienne
Koszty całkowite (całościowe)
Koszty majątkowe
Koszty pośrednie
-koszty ogólnogospodarcze
-koszty ogólnoprodukcyjne
Koszty stałe
Koszty jednostkowe- jednostkowe koszty przeciętne, jednostkowe koszty krańcowe (marginalne)
Koszty według źródła powstawania
Koszty gospodarcze dotyczące produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz