Zadania ekonomia 2010

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania ekonomia 2010 - strona 1 Zadania ekonomia 2010 - strona 2 Zadania ekonomia 2010 - strona 3

Fragment notatki:

­­­ Zadanie 1 Na podstawie przedstawionych danych wyznacz wszystkie możliwe do ustalenia kategorie produkcji oraz dochodów. ►W gospodarstwie indywidualnym o powierzchni 60 ha wartość sprzedaży buraków cukrowych wyniosła 30 000 zł, pszenicy 10 000 zł, sprzedano także ziarno kukurydzy za 12 000 zł . ►Rolnik spożył w domu 1 tucznika (waga 120 kg. - cena 3 zł/kg). ►Sprzedano także prosięta za 11 000 zł oraz tuczniki za 25 000 zł. ► Wartość wytworzonych w gospodarstwie i zużytych produktów wyniosła 30 000 zł. ► Zakupiono loszki hodowlane za 2500 zł. ► Stan zapasów produktów powiększył się o 1000 zł, natomiast wartość stada wzrosła 1200 zł. ► Rolnik za usługi zbioru buraków własnym kombajnem uzyskał przychód 2000 z ł. ► Zakupiono i zużyto nasiona kukurydzy, buraka oraz pszenicy za 1500 zł. ► Zakupiono paliwo oraz materiały do konserwacji maszyn za 10 500 zł, z czego nie zużyto w tym roku materiałów o wartości 3000 zł. ► Spłacono w grudniu kredyt obrotowy 7000 zł oraz odsetki 500 zł od kredytu. ► Zużyto nawozy mineralne oraz środki ochrony roślin za 3000 zł, z czego część o wartości 1000 zł pochodziła z zapasów z poprzedniego roku, a reszta została zakupiona w roku bieżącym. ► Za usługi w produkcji roślinnej zapłacono 2200 zł, natomiast za kontrolę użytkowości zwierząt oraz usługi weterynaryjne zapłacono 3200 zł. ► Amortyzacja wszystkich środków trwałych wyniosła 8500 zł, podatek rolny 4500 zł. ► Zapłacono pracownikowi stałemu 15 000 zł. ► Dochód żony rolnika pracującej w urzędzie pocztowym wyniósł 10 000 zł. ► Oszacowana wartość pracy własnej rolnika i jego rodziny wyniosła 20 000 zł. Prod.końcowa brutto: 30000+10000+12000+11000+25000+2000+360+1000+1200= 92560 Prod. Globalna : 92560+30000= 122560 Prod. Końcowa netto: 92560-1500-2500= 88560 Prod. Czysta brutto: 88560-7500-3000-2200-3200= 72660 Prod. Czysta netto: 72660-8500= 64160 Dochód czysty: 64160-15000-20000= 29160 Dochód rolniczy: 64160-15000-4500-500= 44160 Dochód osobisty: 44160+10000= 54160 Dochód dyspozycyjny: 54160+8500= 62660 Zadanie 2 . Ustal na podstawie założeń wszystkie możliwe do obliczenia kategorie produkcji i dochodów:
Powierzchnia lub stan średni
Zbiór (t)
Przyrost zapasów (t)
Sprzedaż (t)
Spożycie domowe
Cena Wartość
Zboża
6
30
5
24
1
450 zł/t
Buraki cukrowe
2,5
125
10


(…)

… mleka pełnego przez cielęta do 2 tyg. wynosi 500 l. Koszty usług weterynaryjnych i inseminacji na 1 SS wynoszą 250 zł. Cena 1 tony paszy treściwej 800 zł, koszty zmienne produkcji zielonki wynoszą 25 zł/t, a kiszonki 40 zł/t. Średni plon zielonki uzyskiwany w gospodarstwie wynosi 35t/ha, a kiszonki 50t/ha. Dane z modelowego obrotu stada Wsp.
SS
Cena i waga sprzed. żywca
Zapotrzebowanie na paszę na 1…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz