Egzamin - ekonomika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - ekonomika - strona 1 Egzamin - ekonomika - strona 2

Fragment notatki:

ZADADNIE 1 Na podstawie założeń dotyczących przedsiębiorstwa z najemną siłą roboczą obliczyć saldo przepływów pieniężnych, wynik finansowy, oraz sporządzić bilans zamknięcia
Założenia *przedsiębiorstwo gospodaruje na powierzchni 200ha GO, w drugim okręgu podatkowym. Posiada 100ha klasy II i 100 ha klasy IVa. Współczynniki przeliczeniowe na ha przeliczeniowe w II okręgu podatkowym maja nast. wart: klasaI-1,75, II-1,6, IIIa-1,45 IIIb-1,25 IVa-1 IVb-0,75 V-0,45 VI-0,15. Podatek rolny stanowi rownowart 2,5dt Zyta/ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 50zł/dt. *Roczna rata amortyzacji dla środków trwałych, które posiadał rolnik na początku roku wynosi: budynki-60 000
Maszyny- 45 000
Sr transportu- 30 000
*W ciągu roku zakupiono w obrocie bezgotówkowym i zużyto środki do produkcji za 240 000 (okres inkasa 1mies.) *Zapłacono gotówką za usługi, naprawy ubezpieczenia i energię 120 000
*Zakupiono prosięta do dalszego chowu za 116 500
*Koszty pracy sezonowej 20 000
*Koszt pracowników stałych 12 000 zł/os/rok, na stałe w gospodarstwie pracuję 3 pracowników
*Stan zapasów środków do produkcji na koniec roku wyniósł 150 000zł
*Na koniec czerwca rozbudowano chlewnię-koszt modernizacji 100 000zł(amortyzacja 2%)
*Pod koniec grudnia sprzedano stary ciągnik za 40 000zł
*Stopa oprocentowania kredytów długoterminowych wynosi 6%, krótkoterminowych 12%
*Otrzymano oprocentowanie lokat które w skali roku wynosi 6%
*Przedsiębiorca na początek roku zaciągnął 100 000zł kredytu długoterminowego
*Na koniec czerwca spłacił 50 000 kredytu krótkoterminowego a na koniec roku resztę, zapłacono odsetki od kredytów
*Sprzedaż produktów roślinnych i tuczników wynosiła 960 000zł(inkaso 1msc)
*Zapasy produktów i towarów na koniec roku wynosiły 300 000
*stan stada zwierząt 250 000
*W grudniu otrzymano dopłaty bezpośrednie 140 000
Ziemia 2 000 000
Bud i budowle 3 000 000
Maszyny i urządzenia 600 000
Środki transportu 350 000
Stado zwierząt 220 000
Zapasy produktów rośl 200 000
Zapasy prod do produkcji 150 000
Należności 90 000
Lokata w banku 100 000
Gotówka 200 000
Kr.długoterm 0
Kr. Krótkoterm 100 000
Zobowiązanie bieżace 12 000
ZADANIE 2 Na podstawie podanych założeń obliczyć nast. kategorie zysku w spółce zoo zgodnie z ustawą o rachunkowości (zysk/strata na sprzedaży, na działalności operacyjnej, gospodarczej, zysk brutto inetto)
*Przychody ze sprzedaży wynosiły i zrównanie z nimi wyniosły 1 400 tys. Zł(okr inkasa 2tyg) w tym wzrost wartości zapasów produktów 100tys zł. Dopłaty ARR wynosiły 80 tys zł, strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wynosiła 40tys zł. Od lokat otrzymano odsetki w wysokości 20tys zł. Zaciągnięto kredyt długoterminowy 200tys zł jednocześnie spłacając kredyt krótkoterminowy 12 tys zł, zapłacono odsetki od kredytów 30 tys zł i prowizje 4 tys. Otrzymano dywidendy od posiadanych akcji w wysokości 10tys zł. Zakupiono środki do produkcji za 800tys zł(okres inkasa 3tyg). Koszt amortyzacji wyniósł 120tys zł, wynagrodzenia pracowników w pochodnymi 130 tys, czynsz dzierżawny 8tys zł i ubezpieczenia 2 tys zł. Z tytułu odszkodowania od firm ubezpieczeniowej otrzymano 45 tyz zł. Zapłacono podatek dochodowy z wysokości 47 tys zł


(…)

… mleka (1,2 zł/l) zużycie mleka przez cielęta wynosiło 100 l/1SS, spożycie mleka w domu rolnika 100l
Koszty usług weterynaryjnych i inseminacji wynosiły 300zł/1SS, koszt pracy pracownika zatrudnionego przy bydle mlecznym przypadający na 1SS- 1500zł rocznie. Roczne zużycie pasz na krowę strukturalną wynosiło: zielonka 9t, kiszonka 16t, pasza treściwa 1,8t. Cena 1 tony paszy treściwej 800zł, suma kosztów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz