Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady cz. 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady cz. 3 - strona 1 Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady cz. 3 - strona 2 Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady cz. 3 - strona 3

Fragment notatki:

17 03 10 Praca (siła robocza) - stanowi sumę umiejętności, jakimi człowiek rozporządza w pracy produkcyjnej i nie produkcyjnej, praca jest również czynnością, czyli formą wykorzystania siły roboczej Zatrudnienie w rolnictwie - oznacza liczbę osób zatrudnionych w produkcji rolniczej
Sposoby określenia siły roboczej w gospodarce:
Osoby fizyczne- wszystkie osoby zatrudnione w gospodarce
Osoby zawodowo czynne- wszystkie osoby w wieku powyżej 15 lat pracujące minimum 3 miesiące lub 504 h rocznie w gospodarstwie, jako właściciele, członkowie rodziny, osoby najemne.
Osoby pełnozatrudnione- czas pracy (pełny etat) 2200 h/rok
Pełnosprawne jednostki siły roboczej- zasoby pracy uwzględniające wiek i płeć zatrudnionych, mają one zastosowanie w gospodarstwach, w których jest praca młodocianych i starszych
Osoby pełnosprawne pełnozatrudnione- jednostka uwzględniająca zarówno wiek, płeć jak i liczbę godzin pracy każdej z osób
Wiek i płeć
Współczynnik przeliczeniowy
Osoby pełnosprawne:
- kobiety w wieku 18-60 lat
- mężczyźni 18-65 lat
1,0
Osoby młodociane 15-17 lat
0,5
Osoby w wieku poprodukcyjnym:
- kobiety od 61 lat
-mężczyźni od 66lat
0,4
Wydajność pracy w rolnictwie
Suma produktów i usług materialnych (wartości użytkowych) wytworzona w określonej jednostce czasu (godzina, dzień, miesiąc, rok) przypadająca na jednego pracownika zatrudnionego w sferze produkcji materialnej Wydajność pracy Techniczna - stosunek ilości wykonanej pracy w jednostkach naturalnych w stosunku do nakładów pracy przez jednego człowieka lub zespół ludzi Ekonomiczna - informuje o wartości produkcji wytwarzanej w jednostce czasu przez jednego człowieka lub zespół ludzi Społeczna - inaczej produktywność pracy, ocenia się, jaką wartość produkcji dany człowiek wytworzył w ciągu roku, za podstawę bierze się liczbę pracowników zatrudnionych w produkcji Bilans siły roboczej - porównanie zasobów siły roboczej oraz zapotrzebowanie na siłę roboczą Normy pracy Normy czasowe - określają ilość czasu potrzebną do wykonania jednostki pracy lub jednostki produkcji, są podawane w minutach, godzinach Normy ilościowe - precyzują ilość pracy lub wielkość produkcji, jaką powinno się osiągnąć w jednostce czasu
Normatywy zapotrzebowania na siłę roboczą w gospodarstwie rolniczym
Normatyw określa ekonomicznie uzasadnione wielkość potrzebne do planowania produkcji- kategoria planistyczna
Normatyw może się równać normie, która powstała na skutek badań i obserwacji


(…)

… składników majątku obrotowego należą: papiery wartościowe
Kapitał trwały- środki trwałe
Środki trwałe produkcyjne i nieprodukcyjne
Środki trwałe w ujęciu wartościowym:
Wartość początkowa (pierwotna, brutto)
Wartość bieżąca
Wartość odtworzeniowa
Wartość ewidencyjna
Wartość końcowa
Wskaźniki wyposażenia gospodarstwa w środki trwałe:
Wartość środków trwałych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych (techniczne…
… zastosowania nowoczesnych technologii produkcji
Wzrost wydajności pracy i urządzeń
Sprzyja podnoszeniu kwalifikacji pracowników
Możliwość wprowadzenia nowoczesnych technik zarządzania i sterowania procesami produkcji
Korzyści i niekorzyści skali:
Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych jest podstawą do określenia korzyści bądź niekorzyści osiąganych ze zwiększeniem skali
Jeżeli koszt przeciętny maleje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz