Wady koncentracji produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wady koncentracji produkcji - strona 1 Wady koncentracji produkcji - strona 2 Wady koncentracji produkcji - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 31.03.10 Wady koncentracji produkcji: Wzrost ryzyka ekonomicznego (falowanie cen na rynku, możliwe dekoniunktura) Wzrost ryzyka psychologicznego- ograniczenie koncentracji zwierząt (środowisko)
Wzrost kosztów transportu- dobór wydajniejszych środków transportu w celu zmniejszenia tych kosztów Specjalizacja produkcji: Ograniczenie struktury asortymentu produkcji z równoczesnym nadzorem wiodącej roli jednej z działalności produkcyjnej (inne są ograniczane)
Nie każde ograniczenie struktury asortymentu oznacza specjalizację
Specjalizacja zwiana jest z produkcją towarową Zalety specjalizacji: Zwiększenie masy jednorodnego produktu
Możliwość osiągnięcia wyższych cen sprzedaży
Niższe koszty zaopatrzenia w środki produkcji
Lepsze opanowanie technologii działalności
Lepsze wykorzystanie specjalistycznych maszyn
Ograniczenie liczby maszyn i urządzeń
Obniżenie kosztów stałych
Możliwa specjalizacja pracowników Wady specjalizacji: Niewykorzystanie naturalnych zasobów i warunków gospodarowania (może nie być uzasadnione ekonomicznie)
Niebezpieczeństwo silniejszego występowania chorób, szkodników i chwastów
Wzrost ryzyka związanego warunkami klimatycznymi
Ryzyko ekonomiczne wynikające z dekoniunktury na dany produkt
Powstanie szczytów zapotrzebowania na żywą i mechaniczną roboczą siłę pociągową
Pogorszenie rytmiczności przychodów pieniężnych (nie dotyczy np. mleka)
Niebezpieczeństwo nadprodukcji i problemu ze zbytem produktów Uproszczenie organizacji przedsiębiorstwa - ograniczenie liczby działalności produkcyjnych w przedsiębiorstwie Uproszczenie odbywa się przez: Wzrost skali produkcji
Zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji
Zmniejszenie różnorodności zabiegów
Zmniejszenie nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej
Ograniczenie asortymentu maszyn Poprawę efektywności wykorzystania maszyn
Zmniejszenie liczby przejazdów roboczych
Zmniejszenie liczby gatunków zwierząt
Lepsze opanowanie procesów technologicznych Przesłanki za wielostronnością produkcji: Stosowanie zbliżonych technologii np.: w uprawie zbóż, rzepaku, roślin strączkowych
Właściwe zmianowanie - mniejsze zagrożenie dla plantacji
Lepsze wykorzystanie wewnętrznych powiązań między działalnościami Mniejsze ryzyko ekonomiczne i przyrodnicze lepsze dostosowanie roślin, do jakości gleb
Kooperacja Współdziałanie, współpraca
Forma współpracy polegająca na wykonywaniu pewnych faz, w tym samym procesie produkcyjnym przez różne przedsiębiorstwa


(…)

… gospodarstwo) lub na 1 szt. Inwentarza (produkcja zwierzęca)
Funkcja produkcji dla zwierząt o zróżnicowanym potencjale genetycznym
Produkcja roślinna
W pewnych obszarach efektywność spada po mimo ponoszonych kosztów
Strefa 1- strefa nieracjonalnej produkcji
Strefa 2- strefa racjonalnej produkcji
Strefa 3- strefa bezwzględnie nieracjonalnej produkcji
Ekonomista musi szukać relacji między przyrostem nakładów a przyrostem produkcji która powinna być większa bądź równa cena produktu/ cena nakładu
Koszt przeciętny i koszt krańcowy jako podstawa wyznaczania optymalnego poziomu produkcji
Opłaca się produkować do P3! (punkt graniczny), Ponieważ w tym momencie koszt uzyskania 1zł produkcji =1zł (koszt graniczny)
Koszt krańcowy- koszt, jaki trzeba ponieść, aby produkcję zwiększyć o jednostkę, przyrost kosztów produkcji/ przyrost produkcji w jednostkach naturalnych
Intensywność organizacji produkcji- określa się udziałem roślin w strukturze użytków rolnych i liczby zwierząt (w sztukach przeliczeniowych) na jednostkę powierzchni (obsada na 100 ha)
Intensywność organizacji produkcji rolniczej (Lr)- określa się mnożąc udział każdej rośliny w strukturze zasiewów oraz odpowiedni współczynnik intensywności, a następnie sumuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz