Ekonomika i organizacja produkcji - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i organizacja produkcji - skrypt - strona 1 Ekonomika i organizacja produkcji - skrypt - strona 2 Ekonomika i organizacja produkcji - skrypt - strona 3

Fragment notatki:


Przedsiębiorstwo jest: Niezależnym podmiotem gospodarczym utworzonym w celu osiągnięcia zysków w wyniku sprzedaży własnych dóbr usług Najważniejszą instytucją systemu ekonomicznego utworzona w celu osiągnięcia zysku Podstawową jednostka gospodarki, w której zostały zorganizowane zasoby produkcyjne w celu wytwarzania nowych produktów i usług Jednostką gospodarczą charakteryzująca się odrębnością techniczno-produkcyjną, organizacyjną i ekonomiczna utworzoną w celu zaspokajania potrzeb społecznych Podstawową jednostką organizacyjną gospodarki narodowej tworzoną w celu osiągnięcia efektywnych ekonomicznie wyników Trzy sytuacje decyzyjne: Wariant 1) decydent logicznie rozumuje, informacje są wiarygodne wtedy wnioski będą zawsze poprawne, a decyzja trafna (skutki zawsze korzystne)
Wariant 2) decydent logicznie rozumuje, ale informacje są błędne wtedy wnioski są nietrafne a decyzje chybione
Wariant 3) decydent błędnie rozumuje na podstawie fałszywych przesłanek
Optymalny wybór kombinacji czynników produkcji przez przedsiębiorstwo oznacza: Dobranie takiej kombinacji nakładów, która minimalizuje koszty wytworzenia pożądanej wielkości produkcji (zasada minimalizacji kosztów) Dobranie takiej kombinacji nakładów, która przynosi maksymalny poziom produkcji przy danym poziomie kosztów (zasada maksymalizacji efektów) MBa/Pa=MBb/Pb (MB - krańcowe korzyści z działalności, P - koszt (cena) pozyskania efektu) Izokoszta jest to (linia jednakowego kosztu): Jest to krzywa równych kosztów, różnych kombinacji nakładów czynników pro dukcji Każdy punkt na krzywej ma ten sam koszt, a wyższe linie są związane z wyższymi kosztami Zmiana poziomu cen pracy lub kapitału powoduje zmianę nachylenia Izokoszta. Relatywnie większy wzrost pracy niż kapitału oznacza, że linia staje się bardziej st roma Produkcja jest to: Jest to proces, w którym przy wykorzystaniu zasobów produkcyjnych i właściwej technologii powstają nowe produkty i usługi. W procesie wytwarzania biorą udział czynniki produkcji takie jak ziemia, praca, kapitał. Dostosowanie i przekształcenie dóbr przyrody w produkty użyteczne dla człowieka, czyli zaspokajające jego potrzeby Funkcja poniesionych nakładów i organizacji produkcji Funkcja procesów produkcji Baza i bank danych obejmujących zasoby przedmiotów i środków pracy oraz środków produkcji powinny mieć ujęcie w równoległych, spójnych wymiarach, a mianowicie: podmiotowym przedmiotowym czasowym ilościowym przestrzennym

(…)

… makroekonomicznym (prognozowanie zmiany infrastruktury otoczenia, zasobów wodnych i energetycznych, poziomu zanieczyszczeń)
Prognozowanie i/Programowanie inwestycji to etap powzięcia decyzji o:
Nadaniu kierunku i poziomu intensywności produkcji oraz wymaganej jakości
Określeniu optymalnej skali inwestycji oraz dopuszczalnej wysokości jej kosztu
Stan roślinności jest funkcja gatunku oraz intensywności produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz