Ekonomika i organizacja produkcji - test EiOP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i organizacja produkcji - test EiOP - strona 1 Ekonomika i organizacja produkcji - test EiOP - strona 2 Ekonomika i organizacja produkcji - test EiOP - strona 3

Fragment notatki:


Ekonomiczna efektywność produkcji określa stosunek między poziomem poniesionych kosztów a wartością efektów uzyskanych dzięki tych kosztom
określa najlepsze rezultaty w produkcji lub dystrybucji towarów i usług po najniższych kosztach
jest determinowana kosztami produkcji
określa stosunek nakładów do produkcji
Produkcja w przedsiębiorstwie jest funkcją poniesionych nakładów i kosztów produkcji
funkcją procesów produkcji - wytwarzania dóbr w czasie
mierzona strumieniem - wielkością produktu na jednostkę czasu lub na jednostkę nakładów środków produkcji i pracy
Przyrost kolejnej jednostki produktu lub poprawa względnie utrzymanie poziomu opłacalności w przeliczeniu na jednostkę odniesienia są tym trudniejsze, gdy działalność produkcyjna lub gospodarcza: jest prowadzona w dolnej strefie racjonalności działania
przekracza górną strefę racjonalności działania
zbliża się lub jest prowadzona w górnej strefie racjonalności działania
Izokoszta (funkcja jednakowego kosztu): to krzywa równych kosztów produkcji różnych kombinacji nakładów czynników wytwórczych
każdy punkt na tej krzywej ma taki sam koszt, a wyższe linie są związane z wyższymi kosztami
zmiana poziomu cen pracy lub kapitału (albo jednoczesna lecz nieproporcjonalna zmiana cen obu czynników) powoduje zmianę nachylenia izokoszty
relatywnie większy wzrost ceny pracy niż kapitału sprawia, że linia ta staje się bardziej płaska
Baza i bank danych obejmujących zasoby przedmiotów i środków pracy oraz środków produkcji powinny mieć ujęcie w równoległych, spójn ych wymiarach ,a mianowicie: podmiotowym
przedmiotowym
czasowym
ilościowym
przestrzennym
wartościowym
Zasadniczym celem prowadzenia analiz efektywności procesów produkcyjnych jest ustalenie: koniecznego zestawu wiarygodnych danych do poznania i analizy związków przyczynowo - skutkowych w różnych warunkach produkcji
pracochłonności i nakładochłonności poszczególnych procesów produkcyjnych i oraz poziomu ponoszonych nakładów na jednostkę produktów (analiza technologiczna)
cen i kosztów technicznych środków pracy i produkcji oraz uzyskiwanych dzięki nim efektów ekonomicznych dla każdego procesu produkcyjnego i działalności produkcyjnej (analiza kosztów wykonania pracy i produkcji)
Całkowite koszty bezpośrednie działalności produkcyjnej obejmują: koszty środków produkcji + koszty remontów i amortyzacji maszyn
koszty środków produkcji + koszty robocizny najemnej + koszty wynajmu maszyn
koszty środków produkcji + koszty wykonania pracy


(…)

… w prognozowaniu zmian w technologii produkcji
Norma czasu określa:
ilość czasu ( w minutach, godzinach i dniach) niezbędną do wykonania określonej jednostki pracy lub wytworzenia jednostki produktu
ilości jednostek nakładów czasu pracy ludzi w przeliczeniu na jednostkę produkcji
Ustalając normy pracy w produkcji zwierzęcej należy uwzględnić wszystkie grupy czynników, które mają wpływ na pracochłonność obsługi zwierząt, a mianowicie:
funkcjonalne rozwiązanie budynku gospodarskiego oraz budynków magazynowych
techniczne wyposażenie budynków inwentarskich i magazynowych, czyli sposoby mechanizowania poszczególnych grup czynności
klasyfikacja pracowników i tempo prac
organizację dnia i tygodnia pracy
gatunek i grupy zwierząt systemy chowu
systemy utrzymania zwierząt
Ekonomiczna efektywność produkcji…
…)jest relatywnie droga w porównaniu z kapitałem rzeczowym (techniczne środki pracy), to producenci mogą wybrać metody produkcji:
bardziej kapitałochłonne
bardziej pracochłonne
mniej intensywne
mniej pracochłonne
Zasada najniższego (minimalnego) kosztu związana jest z zasadą:
substytucji, zgodnie z którą zmienia się cena któregoś czynnika produkcji, a ceny pozostałych czynników (ceteris paribus) to producent poniesie wyższe koszt jeżeli zastąpi droższe czynniki produkcji tańszymi
intensyfikacji produkcji
komplementarności
konkurencyjności
Funkcja produkcji w ujęciu ekonomicznym jest:
techniczno -produkcyjną zależnością wyznaczająca maksymalną ilość produkcji, która może być wytworzona z każdego zbioru określonych nakładów czynników wytwórczych (ceteris paribus)
reprezentacją możliwości produkcyjnych…
… przez konstruktora parametrami technicznymi określającymi:
tylko maksymalną szerokość roboczą
maksymalną (np. na granicy przepustowości) prędkość i szerokość roboczą
zdolność transportową zestawu transportowego
Skutkiem postępu produkcyjnego jest:
wzrost produktywności i efektywności produkcji
narastający proces komplikowania się przebiegu procesów produkcyjnych oraz organizacji przedsiębiorstwa
narastanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz