Ekonomika i ogranizacja produkcji - test z zajec

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i ogranizacja produkcji - test z zajec - strona 1 Ekonomika i ogranizacja produkcji - test z zajec - strona 2 Ekonomika i ogranizacja produkcji - test z zajec - strona 3

Fragment notatki:


Izokoszta jest to (linia jednakowego kosztu): Jest to krzywa równych kosztów, różnych kombinacji nakładów czynników produkcji Każdy punkt na krzywej ma ten sam koszt, a wyższe linie są związane z wyższymi kosztami Zmiana poziomu cen pracy lub kapitału powoduje zmianę nachylenia Izokoszta. Relatywnie większy wzrost pracy niż kapitału oznacza, że linia staje się bardziej stroma Baza i bank danych obejmujących zasoby przedmiotów i środków pracy oraz środków produkcji powinny mieć ujęcie w równoległych, spójnych wymiarach, a mianowicie: podmiotowym przedmiotowym czasowym ilościowym przestrzennym wartościowym (koszty energii, koszty użytkowania siły pociągowej, koszty maszyn i urządzeń, koszty wykonania pracy, ceny usług) Norma czasu określa: ilość czasu (w min, h, dniach) niezbędnych do wykonania określonej jednostki pracy lub wytworzenia jednostki produktu w określonych warunkach przebiegu pracy Norma wydajności: określa ilość pracy możliwą do wykonania w jednostce czasu Funkcje czasu pracy: prowadzi do zrozumienia siły związków przyczynowo skutkowych umożliwia zwiększenie stopnia szczegółowości i dokładności analizowania i planowania procesów pracy pozwala ustalić matematyczne związki i siły wzajemnego powiązania miedzy nakładem czasu a warunkującymi go czynnikami Normy prac w produkcji zwierzęcej - trzeba uwzględnić: funkcjonalne rozwiązania budynku inwentarskiego oraz budynków magazynowych i pomocniczych techniczne wyposażenie budynków inwentarskich i magazynowych kwalifikacje pracowników i tempo prac organizacje dnia i tygodnia pracy gatunek i grupy zwierząt system chowu system utrzymania Funkcja produkcji jest techniczno-produkcyjną zależnością wyznaczającą maksymalną ilość produkcji, która może być wytworzona z każdego zbioru określonych nakładów czynników wytwórczych. Reprezentuje ona zbiór możliwości produkcyjnych. Zasadniczym celem wprowadzania analiz jest ustalenie: 1) ustalenie koniecznego zestawu wiarygodnych danych niezbędnych do poznania i analizy siły związków przyczynowo-skutkowych w sferze przebiegu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach w różnych warunkach produkcji pracochłonności i nakładochłonności poszczególnych procesów produkcyjnych oraz poziomu ponoszonych nakładów na jednostkę wytwarzanych produktów (analiza technologiczna ) cen i kosztów technicznych środków pracy i produkcji oraz uzyskiwanych dzięki nim efektów ekonomicznych dla każdego procesu produkcyjnego oraz działalności produkcyjnej (analiza kosztów wykonania pracy i produkcji)

(…)

… wzajemnie współzależnych, a mianowicie:
wydajności i sprawności technicznej maszyn rolniczych
warunków w miejscu pracy i produkcji
sprawności siły roboczej
organizacji i intensywności produkcji roślinnej
położenia przestrzennego gospodarstwa względem ośrodków zapotrzebowania i zbytu
organizacji rozłogu gospodarstwa
Przyrost kolejnej jednostki produktu lub poprawa względnie utrzymanie poziomu opłacalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz