Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady - strona 1 Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady - strona 2 Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw-wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Agrobiznes - ogół przedsiębiorstw zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji przedsiębiorstw rolnych i przetwórczych. Kiedyś - „GS”, obecnie wszelkie punkty sprzedaży (pasze, nawozy...) Przedsiębiorstwa rolnicze mogą mieć różne formy prawne Rolnictwo w Polsce - rozdrobnione, przeludnione, bieda, ukryte bezrobocie, małe powierzchniowo. Rolnictwo może być wyspecjalizowane. Klasyfikacja nauk (2 lub 3 stopniowa) I. 2 stopniowa: nauki ogólne i szczegółowe II. 3 stopniowa: nauki podstawowe, kierunkowe, szczegółowe A- nauki przyrodnicze i rolnicze B- nauki ekonomiczne i ekonomiczno-rolnicze Nauki A B Klasyfikacja 2-stopniowa ogólne• szczegółowe• Przyrodnicze Rolnicze Ekonomia n. ekonomiczno-rolnicze Klasyfikacja 3-stopniowa podstawowe• kierunkowe• szczegółowe• Biologiczne Fizyczne Chemiczne Ekonomia Matematyka Ekonometria Rachunkowość Statystyka Ekonomia rolnictwa Polityka agralna Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca anatomia i fizjologia roślin, gleboznawstwo, chemia roślin hodowla roślin i szczegółowa uprawa rośl. anatomia i fizjologia zwierząt, zoohigiena, żywienie zwierząt hodowla i chów zwierząt Podział nauk rolniczych na nauki szczegółowe: 1. ekonomika rolnicza 2. ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych 3. polityka agralna 4. ekonomika organizacji pracy 5. handel rolniczy 6. rachunkowość 7. statystyka rolnicza Ekonomiki są naukami społecznymi Etapy wyodrębniania się nauk ekonomiczno-rolniczych 1. Gromadzenie wiedzy praktycznej. 2. Kształtowanie się teoretycznych podstaw nauk ekonomiczno-rolniczych 3. Wyodrębnianie się szczegółowych nauk ekonomiczno-rolniczych Ad.1 Do XVII w.: koczownictwo, osadnictwo, łowiectwo. Katon Starszy: „O gospodarstwie wiejskim” Anzelm Gostomski: „Gospodarstwo” Ad.2 Rozwój nauk ekonomicznych Merkantylizm - rolnictwo jest najważniejszym działem gospodarki, gdyż wytwarza nowe produkty. Fizjokratyzm - umniejszono rolę rolnictwa. Turgot stworzył teorię malejących przychodów w rolnictwie Artur Jung - zwolennik dużych zrównoważonych gospodarstw,• analitycznego podejścia do gospodarki, rachunkowości podwójnej i systemu dzierżaw. Albrecht Thear (ojciec nowoczesnego rolnictwa) - zwolennik podejścia• analitycznego. Twórca teorii próchnicowej odżywiania roślin John Heinrich von Thünen - zwolennik organicznej teorii gospodarstwa.• Uważał, że koncentracja i rozwój produkcji przybiera kształt Q (jest związane z rozwojem miast) Ks. Krzwsztof Kluk: „O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach i roślinach gospodarskich.• Okres ten trwał do II połowy XIXw. Ad.3 przełom XIX i XXw. Ernest Laur - twórca rachunkowości w gospodarstwach rolniczych• Michał Oczapowski - „Gospodarstwo wiejskie” 13 tomów• Dezyderych Łapowski - wprowadził czteropolówkę norfalską i pług żelazny. Zwolennik zadrzewień śródpolnych• Stefan Moszczyński•

(…)

… Rozłóg gospodarstwa - przestrzeń, kształt powierzchni gospodarstwa. Na wartość użytkową ziemi w gospodarstwie wpływa oprócz jej jakości, ukształtowanie terenu, granice tego gospodarstwa (czy obejmuje jedną, czy kilka działek i ich odległość od ośrodka gospodarczego). Do oceny ukształtowania rozłogu stosowany jest tzw. współczynnik ukształtowania rozłogu (wg Moszczyńskiego) k - stały współczynnik zależny od przyjętych jednostek miar O - długość granic gospodarstwa S - średnia odległość wszystkich punktów od ośrodka gospodarowania A - powierzchnia Optymalna wartość tego współczynnika: U =1,53. Im większy, tym gorsze ukształtowanie rozłogu Zasoby siły roboczej w rolnictwie Wiek M K Przed produkcyjny (15-17 lat) 0,5 0,5 Produkcyjny (18-64lat) 1,0 - Produkcyjny (18-59lat) - 1,0 Po produkcyjny (<65lat) 0,4…
…, której celem jest osiągnięcie wysokich plonów) 4. ekstensywnie organizować i ekstensywnie produkować (uprawa zbóż i roślin pastewnych przy niskim poziomie nakładów) Branże przemysłu rolno-spożywczego 1. mięsna 2. jajczarsko drobiarska 3. rybna 4. mleczarska 5. młynarska i produkcja makaronów 6. piekarska 7. cukrownicza 8. spirytusowa i drożdżowa 9. ziemniaczana 10. owocowo-warzywna 11. winiarska 12…
… a) mleko pełne b) cielę c) wybrakowana krowa d) jałówka kg kg kg szt. 0,90 5,80 2,25 -3000 42001 34 140 0,25 3780 197 315 -750 I. Razem wartość produkcji zł 3542 Koszty bezpośrednie a) siano łąkowe b) słoma pastewna c) buraki pastewne d) kiszonka z kukurydzy e) zielonka traw +motylkowe f) śruta zbożowa g) dodatki paszowe h) pozostałe koszty bezpośrednie dt dt dt dt dt dt dt 7,17 3,00 2,15 2,54 2,19 44 300…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz