Kapitał - cechy i funkcje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał - cechy i funkcje - strona 1 Kapitał - cechy i funkcje - strona 2 Kapitał - cechy i funkcje - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa - wykład 29.09.2010
Konsultacje: 413 D
Literatura: Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa - zbiór przykładów i zadań red. Woźniak-Sobczak (ksero)
Rutkowski „Zarządzanie finansami” Wożniak Sobczak „ Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem”
Buk „Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola” Kapitał - wiąże się potrzeba zaspokajania potrzeb, bez niego nie zaspokoimy się :D
Z handlu bydłem, kaput - głowa  .
Noblista Desotto - książka - historia człowieka który kupił wóz na tym wozie przewodził 3 krowy :D, krowy sprzedał tak żeby spłacił dług za wóz i kupił ich 5 ;) Kapitał - był stosowany w odniesieniu do pieniędzy
Artykuł w prasie amerykańskiej - Hamell, Prachalat - o różnych rodzajach kapitału i szerszym zakresie. Nazywając rodzaje kapitału jako zasoby.
Szkoła zasobowa - pozwoliła inaczej patrzeć na kapitał (rozszerzyć zakres-zasoby) Na skutek zmian turbulentnych (nagłe, nieprzewidziane, niespodziewane) i podejścia zasobowego powstało zarządzanie kapitałem.
Kapitał to wszelkie dobro, które posiada potencjalna właściwość pomnażania swojej wartości.
Pieniężny wyraz kapitału - pieniądz traci wartość
Kapitał nieodpowiednio użyty może być stracony Cechy kapitału:
- zastosowanie w sytuacjach ryzykownych - Użyteczność - wartość użytkowa (możliwość wykorzystania możliwości kapitału np. zaspokojenie potrzeby)
- Wartość kapitału - wyraża się w jednostkach finansowych, ta ilość środków pieniężnych która jest w stanie dziś, czy w danym momencie przeznaczyć inwestor w związku z nabyciem określonego dobra.
Pojęcie względne. Dla kogoś wyższe dla kogoś niższa jest wartość danej rzeczy.
Rodzaje dóbr, mogących być kapitałem (Barney) - Kapitały przedsiębiorstw:
- kapitał finansowy - różnorodne zasoby pieniądza
- kapitał fizyczny - np. stosowane techniki, technologie, maszyny, urządzenia, instalacje, budynki, grunty, materiały, surowce, zapasy, miejsce lokalizacji, sieci informatyczne itp.
- kapitał ludzki - pracownicy i ich wiedza, doświadczenie, inteligencja, relacje, prawa, top menegment firmy
- kapitał organizacyjny - np. struktura organizacyjna formalna i nieformalna, procesy planowania, kontroling, koordynacja, metody zarządzania, style kierowania, relacje wewnątrz firmy i z jej otoczenia


(…)

… elementów strategii : dobra rzadkie, trudne do kupienia, trudne do skopiowania, trudne do substytuowania, tworzenie wartości istotnych dla interesariuszy); barwa strategii:
czerwona - walka, pożar, krew(czerwony ocean)
niebieska - błękit - ukojenie, spokój, niebo, czystość (błękitny ocean)
finansowa (finansująca) - następstwo utworzenia biznesu, pełni ją kapitał pieniężny, kapitał i pieniądze mają ruch…
… ją kapitał produkcyjny w produkcji, odnosi się do kapitału własnego i obcego, jest rezultatem zespolenia walorów użyteczności, z umiejętnym sposobem ich wykorzystania, walory użyteczności są określone przez: zdolność naprawczą, nowoczesność sprawność, dająca w sumie tzw. gotowość produkcyjna.
dochodowa - łączy w sobie sprawność wykonywania wszystkich innych funkcji, przedstawiona w tzw. efekcie dźwigni
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz