Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa

note /search

Źródła kapitałów firmy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1050

Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa - wykład 13.10.2010 Źródła kapitałów firmy Wpłaty udziałowców Zysk netto do dyspozycji firmy Emisja obligacji Bankowe kredyty inwestycyjne Pożyczki właścicieli Kredyty bankowe krótkoterminowe Emisja krótkoterminowych papierów wartościowych Kred...

Czynniki kształtujące strukturę kapitału

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2079

Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa - wykład 10.11.2010 Czynniki kształtujące strukturę kapitału Struktura - wyodrębnienie części z określonej całości Uzyskanie płynności finansowej umożliwia zdolności i wywiązywanie się z zobowiązań. Struktura kapitału : jaki koszt towarzyszy zgr...

Kapitał - cechy i funkcje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2170

Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa - wykład 29.09.2010 Konsultacje: 413 D Literatura: Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa - zbiór przykładów i zadań red. Woźniak-Sobczak (ksero) Rutkowski „Zarządzanie finansami” Wożniak Sobczak „ Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu prz...

Kapitał przedsiębiorstwa - Efekt dźwigni finansowej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015

Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa- wykład 5.01.2011 Kapitał przedsiębiorstwa Zaliczenie: - kilka pytań wielokrotnego wyboru - 3 zadania Zakres ( wszystkie tematy które są treścią wykładu i ćwiczeń) Zarządzanie kapitałem obrotowym Struktura kapitału - proporcje wyznaczające udzia...