Czynniki kształtujące strukturę kapitału

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki kształtujące strukturę kapitału - strona 1 Czynniki kształtujące strukturę kapitału - strona 2 Czynniki kształtujące strukturę kapitału - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa - wykład 10.11.2010
Czynniki kształtujące strukturę kapitału
Struktura - wyodrębnienie części z określonej całości
Uzyskanie płynności finansowej umożliwia zdolności i wywiązywanie się z zobowiązań.
Struktura kapitału : jaki koszt towarzyszy zgromadzeniu określonych wartości kapitałowych
Za ryzyko jakie poniósł wobec nas wierzyciel musimy zapłacić ekwiwalent.
My też ponosimy ryzyko (kryzys, niepewność)
Ryzyko jako czynnik kształtujący strukturę kapitału.
Ryzyko towarzyszy każdej działalności gospodarczej. Trzeba go oszacować (podać skale prawdopodobieństwa wystąpienia niechcianego zdarzenia)
Niepewność - zdarzenie losowe
Ryzyko - wypadkowa niepewności, określa się przez rachunek prawdopodobieństwa
Dyspersja - zmienność i rozproszenie.
Ryzyko nie jest jednakowe w całym okresie w miarę rozproszenia różnych czynników jest większe.
Ryzyko utrudnia oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych, pozyskiwanie przychodów, wydatków. Utrudnia oszacowanie kapitału własnego.
Ponosi się koszt alternatywny.
Ryzyko utrudnia oszacowanie kosztu i struktury kapitału własnego
Podział ryzyka:
Operacyjne - odnosi się do zmienności zysków operacyjnych (z prowadzonych operacji, transakcji) w czasie i wynika z możliwości nie pokrycia kosztów operacyjnych. To ryzyko jest ponoszone przez właścicieli przedsiębiorstwa.
Finansowe - wynika ze stosowania źródeł finansowania o stałym koszcie i możliwości niepokrycia stałych kosztów finansowych do których zalicza się głównie odsetki od kredytów i pożyczek, jest mierzone zmiennością zysku netto przypadającego na własną akcję (dot. Spółek)
Ryzyko traktujemy jako czynni wpływający na strukturę kapitału poprzez taie decyzje jak:
Określenie oczekiwanego wskaźnika wzrostu sprzedaży (jeśli prawdopodobieństwo tego się potwierdzi, to podejmujemy decyzję)
Struktura firmy( np. porozumienia między podmiotami, wchodzenie w różne stosunki sieci, przejęcia fuzje)
Postawa wierzycieli w odniesieniu do spółki i branży
Dźwignia finansowa - korzyści uzyskane dzięki kapitałom obcym (zewnętrznym)
Struktura kapitału wpływa na koszt kapitału a przez to na akceptację lub odrzucenie przez zarządzającego firmą określonych projektów inwestycyjnych.
Dzięki wyborowi struktury kapitału firma Mozę zredukować koszty lub legalnie obejść niektóre zasady. Przykładami takich kosztów są podatki i koszty upadłości firmy.


(…)

… pomniejszenie koszt kapitału przez wagę. Suma tych ważonych kosztów jest średnim ważonym kosztem kapitału.
WACC a wartość przedsiębiorstwa
WACC Optymalna wartość MVF Przedsiębiorstwa
Średni ważony koszt kapitału)
MVF WACC
MVF
WACC
Zadłużenie

… o tzw. tarczę podatkową - Rożne obszary działania są wyżej lub niżej opodatkowane. Podatek zwiększa koszty, koszty zmniejszają zyski.
Jeśli firma zwleka z uregulowaniem zobowiązań, to następuje wycena kapitału firmy i jego sprzedaż.
Zlikwidowany kapitał idzie na spłatę zobowiązań.
KOSZTY KAPITAŁU I JEGO RYZYKO
Kredyty Obligacje Akcje uprzywilejowane Akcje zwykłe
Koszt długu (3 podejścia)
Stopa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz