Koszt kapitału, koszt ważony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszt kapitału, koszt ważony - strona 1 Koszt kapitału, koszt ważony - strona 2 Koszt kapitału, koszt ważony - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie Finansami LISTA 5 - KOSZT KAPITAŁU Średni ważony koszt kapitału ( WACC - Weighted Average Cost of Capital ) gdzie:
WACC - średni ważony koszt kapitału, k d - koszt długu przed opodatkowaniem (oprocentowanie zobowiązań przedsiębiorstwa),
T - stopa podatku dochodowego,
k d (1 -T ) - koszt długu po opodatkowaniu,
E - wartość kapitału własnego,
D - wartość długu - zadłużenia (ogółem całość zobowiązań przedsiębiorstwa),
E+D - wartość kapitału całkowitego (kapitał własny + dług),
k e - koszt kapitału własnego.
D / (E+D) - udział kapitału obcego (długu) w kapitale całkowitym E / (E+D) - udział kapitału własnego w kapitale całkowitym
Średni ważony koszt kapitału obcego ( WARD - Weighted Average Rate of Debt ) gdzie:
WARD - średni ważony koszt długu,
- nominalne lub efektywne oprocentowanie danego długu,
D 1 , D 2 , ..., D n - wartość danego rodzaju długu,
D - łączna wartość długów przedsiębiorstwa,
Koszt kapitału własnego - model wyceny aktywów kapitałowych ( CAPM - Capital Asset Pricing Model ) gdzie:
k e - koszt kapitału własnego,
r f - stopa zwrotu z walorów pozbawionych ryzyka,
β - współczynnik ryzyka systematycznego dla danej firmy,
r m - stopa zwrotu z portfela rynkowego,
( r m - r f ) - rynkowa premia za ryzyko ZADANIA PODSTAWOWE Zad. 1
Oblicz średnioważony koszt kapitału w spółce akcyjnej, której kapitał własny wynosi 280 000 zł, kredyt 140 000 zł (oprocentowany 25 % rocznie) aktualna cena 1 akcji 9 zł natomiast dywidenda jest stała i wynosi w każdym roku 1,5 zł. Stopa podatku dochodowego: 40 %.
Zad. 2
Oblicz średni ważony koszt kapitału spółki, której docelowa struktura kapitału jest opisana wskaźnikiem stopnia zadłużenia kapitału własnego (D/E) równym 0,80. Stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (rentowność długoterminowych obligacji skarbowych) wynosi aktualnie na rynku 6%. Premia za ryzyko rynkowe szacowana jest na poziomie 5%, a współczynnik beta dla spółki wynosi 1,85. Kredyty zaciągnięte przez firmę są oprocentowane średnią stopą równą 12% w skali rocznej. Firma płaci podatek dochodowy przy stopie wynoszącej 27%.
Zad. 3
Oblicz średni ważony koszt kapitału spółki, której majątek w 40% finansowany jest kapitałem własnym. Stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (rentowność długoterminowych obligacji skarbowych) wynosi aktualnie na rynku 8%, stopa zwrotu z portfela rynkowego wynosi 14%, a współczynnik beta dla spółki wynosi 1,55. Łączna wartość kredytów zaciągnięte przez firmę wynosi 500 000zł. Z tego kredyt o wartości 170 000zł oprocentowany jest stopą 14%, kredyt o wartości 150 000zł - stopą 15%, pozostały kredyt oprocentowany jest stopą 12%. Firma płaci podatek dochodowy przy stopie wynoszącej 19%.


(…)

…, która ma być wypłacona w bieżącym roku wynosi 2,5 zł a dywidenda wypłacona akcjonariuszom
w roku poprzednim wynosiła 2,3 zł. Ponadto stopa zwrotu z obligacji skarbowych wynosi 17%, średnia premia za ryzyko na rynku kształtuje sie na poziomic 9 %, a współczynnik b dla firmy wynosi 1,1.
Zad. 4*
Wyznacz krańcowy koszt kapitału dla firmy AGRAFKA, której docelowa struktura kapitału to: 5% akcje uprzywilejowane, 55% kapitał własny i 40% kapitał obcy. Koszt kapitału z akcji uprzywilejowanych wynosi 25%, koszt długu 15%,koszt zysków zatrzymanych 30%, koszt nowego kapitału własnego 32%.
jaki jest średni ważony koszt kapitału (WACC) tej firmy?
jeżeli zyski zatrzymane wynoszą 40 000 PLN to ile kapitału po niższym WACC firma może pozyskać?
jak na WACC firmy wpłynie fakt, że koszt kredytu powyżej 60 000 PLN wzrośnie do 18…
… DODATKOWE
Zad. 1*
Średni ważony koszt kapitału spółki wynosi 25,4%. Koszt nominalny kapitału obcego wynosi 28%. Stawka podatku dochodowego jest równa 30%. Udział kapitału własnego w kapitale całkowitym stanowi 60%. Podaj, jak zmieni się średni ważony koszt kapitału spółki, jeżeli udział kapitału obcego wzrośnie do 50%.
Zad 2*
Średnioważony koszt kapitału w spółce wynosi 27 %. Oprocentowanie kredytu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz