Źródła kapitałów firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła kapitałów firmy - strona 1 Źródła kapitałów firmy - strona 2 Źródła kapitałów firmy - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa - wykład 13.10.2010 Źródła kapitałów firmy
Wpłaty udziałowców
Zysk netto do dyspozycji firmy Emisja obligacji
Bankowe kredyty inwestycyjne
Pożyczki właścicieli Kredyty bankowe krótkoterminowe
Emisja krótkoterminowych papierów wartościowych Kredyty bankowe i zobowiązania
1+2 Kapitały własne:
Statutowy (akcyjny, udziałowy zasobowy, założycielski)
Zapasowy (rezerwowy) i celowe
3+4+5 Długoterminowe zobowiązania
6+7+8 Krótkoterminowe(bieżące) zobowiązania
Zarządzanie finansowe proces decyzyjny polegający na podejmowaniu decyzji dotyczących zakresu, wielkości (skali) i źródeł oraz warunków pozyskiwania zasobów kapitałowych (kiedy, ile skąd wziąć zasoby kapitałowe)
Źródła finansowanie przedsiębiorstwa:
Własne:
Wewnętrzne - wypracowany przez firmę i zatrzymany zysk
Zewnętrzne - są pozyskanie w drodze emisji akcji - udziałowcy (udziały), dopłaty
Obce:
Z zaciągniętych zobowiązań handlowych (kredyt kupiecki) (Zobowiązanie się ze po otrzymaniu zamówionej partii towarów w wyznaczonym terminie zapłacę równowartość tego towaru)
Kredytów bankowych, Emisji obligacji i bonów komercyjnych
Przekazanie kapitału na Wykonanie określonego zadania - alokacja kapitału
Jeśli dokonano bezbłędnej alokacji kapitału (dobrze skierowany, nadzorowany i wykorzystywaliśmy) wtedy powstają przychody pieniężne
Przychód pieniężny - przyszło, trzeba było wykorzystać kapitał Dochód = zysk W wyniku prawidłowej alokacji kapitału otrzymaliśmy zysk nadwyżka przychodów nad wydatkami
Zysk dzielimy na ilość wyemitowanych akcji - dywidendy … od 1 akcji
Zatrzymany zysk - źródło wewnętrzne
Właściciele akcji współwłaścicielami spółki
Prawa i obowiązki akcjonariusz określa Kodeks handlowy i Podstawowe prawo akcjonariusza - prawo do udziału w zysk
Jest wartość nominalna określona w statucie spółki
Suma wartości nominalnej wszystkich akcji tworzy kapitał akcyjny spółki
Cechy pozyskiwania kapitału
Wady:
Wyższy koszt kapitału
Duże ryzyko po stronie akcjonariuszy
Jeśli my podwyższamy kapitał akcyjny to zwiększamy ilość akcjonariuszy a to powoduje zmniejszenie udziałów w zyskach dotychczasowych właścicieli


(…)

… to zwiększamy ilość akcjonariuszy a to powoduje zmniejszenie udziałów w zyskach dotychczasowych właścicieli
Zmniejszenie wpływu dotychczasowych właścicieli na spółkę
Publiczna emisja akcji
Przechodnie przez procedury dopuszczeniowe komisje papierów wartościowych
Zalety:
Długoterminowy charakter kapitału
Korzyści z kontroli - duży pakiet z akcji (pakiet kontrolny) i wtedy można mieć wpływ na decyzje Przepływy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz