Wiadomości ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiadomości ogólne - strona 1

Fragment notatki:

Wiadomości ogólne
„Kapitał” to jedno z najczęściej używanych pojęć w zarządzaniu finansami, ale jest różnie interpretowane. W ujęciu makroekonomicznym „kapitał” jest definiowany jako trzeci oprócz ziemi i pracy czynnik wytwórczy. W języku potocznym pojęcie to jest często utożsamiane ze środkami pieniężnymi. W ujęciu nauk mikroekonomicznych natomiast wiąże się ono z procesem tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo.
W praktyce, interpretacja „kapitału” wynika z regulacji prawnych dotyczących rachunkowości przedsiębiorstw. W tym ujęciu pojęcie to wiąże się ze strukturą wartości zasobów przedsiębiorstwa. W zależności od przyjętego punktu widzenia wartość posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów gospodarczych można wykazywać według kryterium rzeczowego i kryterium finansowego.
Kryterium rzeczowe wskazuje, w jakiej postaci występują zasoby niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w jaki sposób są wykorzystywane w tym zakresie. Tak rozpatrywane zasoby określa się mianem majątku lub aktywów przedsiębiorstwa. Kapitał wskazuje na źródło pochodzenia składników majątku, charakteryzując jednocześnie prawo własności do majątku jednostki. Dlatego w podstawowym podziale kapitałów jednostek gospodarczych bierze się pod uwagę prawo własności i wyróżnia kapitały własne i obce.
KAPITAŁY
WŁASNE
OBCE (ZOBOWIĄZANIA)
STATUTOWE
ZAPASOWE (REZERWOWE)
DŁUGOTERMINOWE
KRÓTKOTERMINOWE
KAPITAŁ STAŁY
Tabela 1. Rodzaje kapitałów. Źródło: W. Bień Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz