Pojęcie i funkcje kapitału obrotowego- cykl netto

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3794
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i funkcje kapitału obrotowego- cykl netto  - strona 1 Pojęcie i funkcje kapitału obrotowego- cykl netto  - strona 2 Pojęcie i funkcje kapitału obrotowego- cykl netto  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 Pojęcie i funkcje kapitału obrotowego: Kapitał obrotowy (majątek obrotowy netto, kapitał pracujący) posiada dwie postaci:
netto - to aktywa obrotowe pomniejszone o zobowiązania bieżące,
brutto - aktywa obrotowe wykorzystywane w normalnym cyklu produkcyjnym. Kształtowanie kapitału obrotowego służy:
określeniu stopnia płynności finansowej,
zachowaniu bufora chroniącego przedsiębiorstwa przed stratami operacyjnymi,
zapewnieniu marginesu bezpieczeństwa przed skutkami niepewności, której źródłem jest otoczenie.
Można stwierdzić, że polityka kapitału obrotowego dotyczy ustalenia docelowego poziomu każdej kategorii aktywów obrotowych i sposobu ich finansowania
Kapitał obrotowy butto i netto : Mimo różnic teoretycznych, w rzeczywistości nie ma większych różnic między kapitałem obrotowym brutto i netto, więc nie jest błędem utożsamianie tych dwóch pojęć i mówienie o kapitale obrotowym w ogóle. Zarządzanie kapitałem obrotowym, który stanowi połączenie majątku i źródeł finansowania, polega na: sformułowaniu celu zarządzania aktywami obrotowymi przy stałym poziomie i strukturze ich finansowania,
Określeniu celu zarządzania zobowiązaniami krótkoterminowymi i krótkoterminowymi rozliczeniami przy danej wielkości i strukturze aktywów obrotowych,
realizacji wyznaczonych celów w codziennych działaniach. Cechy kapitału obrotowego: stosunkowo niski koszt jego pozyskania i finansowania,
znaczna elastyczność decyzji, których kapitał obrotowy jest przedmiotem.
Wartość kapitału obrotowego netto można oszacować według formuły: KON = AO - ( ZK+ KIRM) = AO - ZB  
gdzie: KON - kapitał obrotowy netto,
AO - aktywa obrotowe,
ZK - zobowiązania krótkoterminowe,
KIRM - krótkoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe,
ZB - zobowiązania bieżące.
W ramach zobowiązań bieżących wyróżnia się także ujemną wartość firmy.
KON = (KW + RZ + ZD + RMB) - AT = KS - AT  
gdzie: KW - kapitał własny,
RZ - rezerwy na zobowiązania,
ZD - zobowiązania długoterminowe,
RMB - rozliczenia międzyokresowe bierne,
AT - aktywa trwałe,
KS - kapitał stały.
Cykl krążenia kapitału obrotowego: Jednym z najważniejszych elementów oceny efektywności gospodarowania kapitałem obrotowym jest analiza cyklu konwersji gotówki. Miarą tej efektywności jest długość cyklu kapitału obrotowego, która uzależniona jest od długości trwania cyklu konwersji:
zapasów - okresu od momentu zakupienia zapasów materiałów i surowców do produkcji do momentu sprzedaży wytworzonych z nich produktów gotowych,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz