Kapitał stały - strona 150

Stosunki ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Europejska - dawna EWG) - Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) - Europejska Wspólnota Energii Atomowej...

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

warunkami istnienia gospodarki rynkowej jest kapitał, zysk, pieniądz, najemna siła robocza. 13.Przesłanki...

Rodzaje i zasady emisji akcji

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

akcyjny nie musi być stała. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału. Powstaje...

Mikroekonomia - Musiał Grażyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grażyna Musiał
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 8498

pracy i płace różnice w kwalifikacjach pracowników inwestowanie w kapitał ludzki dyskryminacja na rynku...

Wymiary organizacji - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

- nie stać ich na to - nie są zasobne w kapitał, muszą podpatrywać makro otoczenie by być innowacyjnymi.) 2...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2002

sobie z ograniczonością zasobów Zasoby: Ziemia Praca ludzka Kapitał Technologia Alokacja - rozmieszczenie lub przydział...

Agencje ratingowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

kapitał poprzez emitowanie papierów dłużnych W systemie bankowym udzielanie pożyczek jest poprzedzone...

Koncepcja klas Karola Marksa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

atomowej. I zapewne nie przypuszczał ponieważ w dziele pod tytułem „Kapitał”, poza koncepcją walki klas...