Wymiary organizacji - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiary organizacji - wykład - strona 1 Wymiary organizacji - wykład - strona 2 Wymiary organizacji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA.
Wymiary organizacji:
1. W. TECHNICZNO- EKONOMICZNY
 ”Logika czynników” (spojrzenie od strony przedmiotów)
 łatwiejszy do zrozumienia, tu rozstrzyga się pierwszy etap wyboru strategicznego.
Tutaj kategorią domykającą jest konkurencyjność (określenie siły, dystansu
konkurencyjnego).Tutaj układ przedmiotowy.
1.) Funkcje organizacji (obszary funkcjonalne org. )
a). Marketing (i sprzedaż) - asortyment produktów, koncepcja produktu, jakość produktu,
udział rynkowy org. ,ceny produktów, rzetelność klientów, jakość i koszty dystrybucji,
reklama i promocja
b). Produkcja (i zaopatrzenie) - zdolność produkcyjna org. (potencjał zdolności prod. i
usługowej), jakość, koszt i czas wytwarzania, efekty doświadczenia i korzyści skali,
lokalizacja jednostek wytwórczych
c). Badania i rozwój - związane są z rozwojem technicznym: rozwój produktów, nowe
produkty, potencjał badawczy, posiadanie świadectwa jakości, patenty, wynalazki
kreowanie innowacji
d). Finanse (i majątek) - poziom zadłużenia, kształtowanie się zysków, poziom zapasów, poz.
kredytów, poz. odbiorców, źródła finansowania, czysty stan majątkowy
e). Załoga (=personel, kadry) - zdolność przyciągania i zatrzymywania kadr kwalifikowanych,
system awansów i nagradzania, system rekrutacji, sys. komunikowania, płace, sys. szkoleń,
rozwój personelu i rozwój personalny (inwestowanie w ludzi) [
f). Organizacja (w sensie struktury organ.) - struktura organ., procedura org., proces kontroli
i podejmowania decyzji, elastyczność org.] Koszty skali - wraz ze wzrostem wielkości
produkcji spada jednostkowy koszt wytwarzania. Analiza krzywej doświadczenia - chętniej
kupujemy znane produkty, choć często są droższe.
Organizacje: duże przedsiębiorstwa (zatrudniają niż 500 osób, mają wszystkie pięć obszary
funkcjonalne); małe i średnie przedsiębiorstwa (mają tylko cztery obszary funkcjonalne; nie
mają B + R - nie stać ich na to - nie są zasobne w kapitał, muszą podpatrywać makro
otoczenie by być innowacyjnymi.)
2.) Zasoby :
a). Zasoby ludzkie - kwalifikacje i przygotowanie zas. ludz., element społeczny i kultura
organizacji, umiejętności i kompetencje, płynność załogi, jakość kierownictwa
b). Zasoby techniczne - nowoczesność wyposażenia, zdolność produkcji, potencjał badawczy
c). Zasoby handlowe - siła sieci i dystrybucji, jakość dóbr i usług, różnorodność dóbr i usług,
posiadana marka
d). Zasoby finansowe - struktura kosztów wytwarzania, przepływ gotówki (cash flow),
zdolność samofinansowania, zadłużenie, system zarządzania
e). Zasoby informacyjne.
3.) 4.) Działalności i technologie
Działalność jest czymś zagregowanym i łączy dwa pojęcia: produkt i rynek. Pojęcie
technologii nie dotyczy tylko produkcji, bo jest np. technologia marketingu, personelu, itp.
TRZY TYPY TECHNOLOGII:
1. Bazowe- są znane przez wszystkich producentów w danej gałęzi
2. Kluczowe- zapewniają ekspansję, rozwój, przewagę konkurencyjną
3. Pilotowe- dopiero wejdą do eksploatacji, zapewnia je obszar B + R przez innowatorów.
CYKL ŻYCIA ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz