Międzynarodowe instytucje finansowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe instytucje finansowe - strona 1 Międzynarodowe instytucje finansowe - strona 2

Fragment notatki:


MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE 1. Bank Światowy - w skali świata odgrywają ogromną rolę. Ich głównym celem jest stabilizacja rozwoju, przeciwdziałanie kryzysom finansowym, a także zmniejszanie różnic poziomu rozwoju gospodarczego między krajami rozwiniętymi a słabo rozwijającymi się ( kraje III świata)
2. Międzynarodowy Fundusz Walutowy - powołano na podstawie Bretton Woods z 1944 instytucje o zasięgu światowym, 2 wyżej wymienione instytucje
Głównym celem Banku Światowego jest wspieranie rozwoju gospodarczego w krajach najbardziej rozwiniętych gosp. i w krajach III-go świata. Kapitał pochodzi ze składek krajów należących do tej instytucji. Członkami tej instytucji jest ponad 140 krajów. Największy wkład ma USA, one też mają najsilniejszą pozycję w tej instytucji. Bank Światowy w krajach rozwijających się i w krajach Europy Wschodniej współfinansuje projekty inwestycyjne na które udzielał preferencyjnych kredytów, czy pożyczek. Pożyczki te są udzielane z reguły na dogodnych warunkach, często ich spłata jest rozłożona na wiele lat, nawet na kilkanaście. Z reguła udziela dość długiego okresu kadencji czyli okresu w którym się jeszcze nie spłaca pożyczek.
Międzynarodowy Fundusz skupia podobnie jak Bank Światowy ponad 180 krajów przy czym jego głównym celem jest stabilizowanie gospodarki krajów członkowskich oraz przeciwdziałanie występowaniu w krajach członkowskich dużych kryzysów finansowych, które polega na niemożności spłat zobowiązań , co jest głównie spowodowane bardzo dużym zadłużeniem krajów. Z bardzo znaczących kryzysów gospodarczych, w który Międzynarodowy Fundusz interweniował należy wymienić kryzys finansowy w Argentynie, Turcji, Meksyku. Udzielenie tym krajom wsparcia gospodarczego spowodowało ustabilizowanie sytuacji gospodarczej i zapobiegło kryzysowi finansowemu o zasięgu światowym.
Fundusz ten wykreował jednostkę monetarną SDR - specjalne prawa ciągnienia. W zamyśle jednostka ta miała się stać pieniądzem światowym, jednak jej znaczenie nie jest bardzo znaczące i służy do dokonywania obliczeń między Międzynarodowym Funduszem a instytucjami, które z nim współpracują.
Kolejną instytucja jest tzw. EBOR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, z siedzibą w Londynie. Powołany początkiem lat 90-tych, którego celem jest wspieranie gospodarek krajów Europy Wschodniej, będących w okresie transformacji. Bank ten uczestniczy w finansowaniu projektów w sektorze prywatnym, chociaż od kilku lat też w sektorze publicznym (wykupywanie udziałów istniejących przedsiębiorstw i instytucji oraz współfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych)
EBI - Europejski Bank Inwestycyjny - jest to główna jednostka kredytowa UE, a wcześniej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Głównym jej celem jest współfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych przede wszystkim infrastruktury transportowej.


(…)

… Centralny, powołany w 1998r. a jego głównym zadaniem jest stabilizacja nowej waluty euro w krajach Eurolandu oraz współpraca z bankami centralnymi krajów UE
WTO - Światowa Organizacja Handlu. Cel - liberalizacja wymiany handlowej.
GATT - porozumienie dotyczące ceł i taryf w wymianie handlowej, podobne cele w WTO. W wyniku 8 rund GATT od 1949 do początku lat 2000 wysokość ceł spadła o około 10 razy…
… wymienić kryzys finansowy w Argentynie, Turcji, Meksyku. Udzielenie tym krajom wsparcia gospodarczego spowodowało ustabilizowanie sytuacji gospodarczej i zapobiegło kryzysowi finansowemu o zasięgu światowym.
Fundusz ten wykreował jednostkę monetarną SDR - specjalne prawa ciągnienia. W zamyśle jednostka ta miała się stać pieniądzem światowym, jednak jej znaczenie nie jest bardzo znaczące i służy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz