Środki obrotowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki obrotowe - omówienie  - strona 1 Środki obrotowe - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

ŚRODKI OBROTOWE- ich postacią są pieniądze, za które przed. kupuje niezbędne do
prowadzenia procesu prod. materiały, surowce, paliwa, czyli tworzy zapasy, tych produktów.
Zapasy są zużywane i powstają wyniki gotowe i półprodukty. Końcowym efektem tego cyklu
jest sprzedaż wyrobów gotowych, za które przed. otrzymuje pieniądze.
3 podstawowe fazy procesu gosp.: zaopatrzenia( ze środkami pieniężnymi i należnościami);
produkcji( z zapasami i półproduktami); zbytu(z wyrobami gotowymi).
Ruch okrężny ś. o- przechodzenie ś. o przez kolejne fazy procesu gosp. jak również
związana z tym faktem zmiana ich postaci. Zbyt mała wielkość ś. o może spowodować
zatrzymanie produkcji, zaś ich nadmiar to zbędne zapasy powodujące zamrożenie śr.
pieniężnych bez możliwości ich wykorzystania na inne cele. Środki pieniężne obejmują:
aktywa pieniężne( gotówka w kasie przed., pieniądze na rach. bankowych, weksle, czeki);
należności od osób trzecich( odbiorców, pracowników, organizacji); zapasy( materiału,
wyrobów gotowych).
Struktura ś. o kształtuje się różnie zależnie od rodzaju przed. i jego procesu gosp. W przed.
przemysłowych znaczny udział ś. o mają zapasy materiałowe. W przed. przemysłowych
większość ś. o stanowią towary. W przed. przemysłowych o długim cyklu produkcyjnym
znaczny jest udział półproduktów. Szybkość krążenia ś. o jest to czas, w którym ś. o można
określić 3 wskaźniki:
1-wskaźniki szybkości krążenia ś. o (Szk)-
. gdzie: -średni stan ś. o w
analizowanym okresie; T- liczba dni w analizowanym okresie; R- wartość sprzedaży
zrealizowana w analizowanym okresie;
2-wskaźnik częstotliwości obrotu ś. o (Czo)-
, gdzie: Czo- informuje ile razy trzeba
było odnowić zapasy ś. o o średnim stanie
aby pokryć sprzedaż w ilości R;
3-wskaźnik związania ś. o(Z)-
, gdzie: Z określa wartość, którymi przed.
dysponowało dla dokonania sprzedaży wyrobów wartości 1PLN.
Istnieje wiele sposobów przyśpieszenia szybkości krążenia ś. o, które w konsekwencji
prowadzą do wzrostu produkcji i zmniejszenia zapasów ś. o. Do sposobów tych należą m. In.:
skrócenie czasu przyjęcia materiału do magazynu; zwiększenie częstotliwości dostaw
materiału; poprawa jakości wyrobów; obniżenie jednostkowych kosztów produkcji; skrócenie
cyklu produkcyjnego.
Strategie zarządzania ś. o: konserwatywna(utrzymywanie wysokich stanów środków
pieniężnych oraz zapasu; długi okres spływu należności; maksymalizacja sprzedaży wyrobów
gotowych; zmniejszenie stopy przychodu z kapitału własnego, gdyż zaangażowany jest
stosunkowo wysoki kapitał obcy);
agresywna(odwrotność strategii konserwatywnej; minimalizacja kosztów zaangażowania
kapitału obrotowego; większe ryzyko mogące prowadzić do obniżenia wielkości produkcji);
umiarkowana(strategia pośrednia między konserwa tyczną a agresywną, tzn. zapasy i
zależności kształtują się na przeciętnym poziomie; w przypadku wysokich stanów śr.
pieniężnych nabywane są krótkoterminowe pap. wartościowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz