Wprowadzenie do ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do ekonomii  - strona 1 Wprowadzenie do ekonomii  - strona 2 Wprowadzenie do ekonomii  - strona 3

Fragment notatki:


M IKROEKONOMIA Wprowadzenie do ekonomii Ekonomia - bada w jaki sposób ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów
Zasoby: Ziemia
Praca ludzka
Kapitał
Technologia
Alokacja - rozmieszczenie lub przydział zasobów do innych zastosowań
Potrzeba - niedobór czegoś (np. potrzebuję samochodu)
Pragnienie - potrzeba skierowana na określone dobro (np. potrzebuję Koenigsegga CCX)
Cechy potrzeb:
Ilościowo nieograniczone (zawsze są)
Ustawicznie się zdradzają
Ograniczone w swojej pojemności
Uwarunkowane społecznie
Dobro - środek zaspokajania ludzkich potrzeb Usługa - czynność prowadząca do zaspokojenia ludzkiej potrzeby (ja pierdolę...)
Materialna - wykonanie czegoś, np. zlecenie produkcji jakiegoś dobra
Niematerialna - np. udzielenie konsultacji
Dobra dzielimy na:
Ekonomiczne - występują w ilościach ograniczonych i SĄ WYNIKIEM SPOŁECZNEGO PROCESU PRODUKCJI!!! (stal?)
Wolne - nieograniczone i nie będące wynikiem produkcji (np. energia słoneczna)
Kapitałowe - wykorzystywane w produkcji do wytwarzania innych dóbr i usług (pżenica)
Konsumpcyjne - takie, które są produktem finalnym (hleb)
Komplementarne - uzupełniające inne dobro (wkład do długopisu)
Substytucyjne - alternatywa dla innego dobra (pióro i długopis)
Produkt - dobro uzyskiwane wskutek działalności produkcyjnej społeczeństwa Towar - produkt przeznaczony na wymianę
Rzadkość - ograniczony dostęp do danego dobra/usługi. PRZY CENIE RÓWNEJ 0 POPYT NAŃ DOSTĘPNA PODAŻ!!! Z problemem rzadkości mamy do czynienia, gdy zapotrzebowanie przewyższa możliwości świadczenia lub wyprodukowania.
Koszt alternatywny - ilość danego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki innego, alternatywnego dobra (dotyczy tego, czego NIE wybraliśmy)
Mikroekonomia - szczegółowa analiza poszczególnych działań gospodarczych, badanie indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów, działalności przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i państwa, analiza kategorii, związków i prawidłowości na najniższych szczeblach. Dotyczy:
Podmiotów gospodarczych
Rynków
Branż
Regionów
Krajów
Makroekonomia - uwypukla współzależności występujące w gospodarce kosztem uproszczenia opisu cząstkowych zjawisk i działań, kładzie nacisk na gospodarkę jako całość, zajmuje się polityką fiskalną i monetarną.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz