Kapitał stały a własny

note /search

Wzory Analiza Finansowa

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

Wzory Analiza Finansowa Bilans Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe...

Aktywa obrotowe netto

  • Uniwersytet Warszawski
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

proporcji między zapasami i aktywami „płynnymi” Aktywa „płynne” Kapitały stałe (kapitały własne...

Trwałość struktury finansowania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2506

Trwałość struktury finansowania [%] Kapitał stały= kapitał własny + rezerwy z tyt. odroczonego...

Wskaźniki struktury bilansu - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

aktywów stałych kapitałem stałym Kapitały stałe/aktywa stałe *100% Kapitał stały= kapitał własny + rezerwy...