Analiza ekonomicza - pytania otwarte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomicza - pytania otwarte - strona 1 Analiza ekonomicza - pytania otwarte - strona 2

Fragment notatki:

otwarte: 1. czy jeśli firma ma ujemny kapitał pracujący to jest to wielkość prawidłowa dla firmy czy nie ? zalezy czym się charakteryzuje przedsiebiorstwo 2. jak aktywa stałe są mniejsze od kapitału stałego (czy własnego) to kapitał pracujący jest dodatni 3. w analizie dyskryminacyjnej błąd pierwszego rodzaju to .procent przeds upadłych, które zostały zakwalifikowane do przedsiębiorstw nadal funkcjonujących. 4. jeśli wskaźniki porównuje się względem danych postulowanych to jakimi? czyli wymienić te: w. wzorcowe i w. planowane zamknięte: 1. na końcu modelu Du Ponta jest ( ROA, ROE, ROS)? 2. rachunek przepływów pieniężnych NIE wyznaczamy metoda (pośrednia, bezpośrednia i porównawcza) 3. co to jest wynik z działalności operacyjnej
( czyli wynik ze sprzedaży + wynik z pozostałej działalności operacyjnej )
4. gdzie umieścić w rachunku przepływów pieniężnych wypłatę dywidendy? odp: wypływy z działalności finansowej 5. co to jest wynik z działalności gospodarczej? Odp: wynik z działalności operacyjnej + wynik z działalności finansowej 6. co to jest kapitał obrotowy brutto? Odp: chyba żadna z odp będzie... 7. coś o działalności inwestycyjnej? odp: zbycie aktywów finansowych 8. co to jest rentowność ekonomiczna? ROA rentowność majątku Odp: rentowność aktywów (???????????????) 9. co to kapitał stały? Kapitał własny + kapitał obcy długoterm. Odp: żadna z odp 10. jaką analizę się określa zdolność do spłacenia zadłużenia? Odp: żadna z odp 11. co to jest wynik neutralny? Odp: wynik z działalności finansowej + wynik zdarzeń nadzwyczajnych 12. jak inaczej nazywamy kapitał płynności II stopnia? Odp: test kwaśny 13. jaki rodzaj analizy liczy wskaźnik wiarygodności kredytowej
14. jakie operacje zaliczają się do działalności operacyjnej?
1)Do jakiej pozycji przeniesiemy dywidendę z kapitałów własnych przekształcając bilans syntetyczny w analityczny
Zobowiązania biezace 2) Opisać krótko kapitał stały i pracujący. 3) Ogólnie napisać co to jest rachunek przepływów pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z elementów sprawozdania finansowego. Rachunek przepływów pieniężnych jest analitycznym rozwinięciem przedstawionych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym. Celem sporządzenia tego elementu sprawozdania finansowego jest uzyskanie podstawy oceny możliwości jednostki gospodarczej do generowania środków pieniężnych oraz potrzeb w zakresie ich wykorzystania. Sporządzać go muszą jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego. 4) Podany przykład i pytanie czy w tym przykładzie dynamika rośnie czy maleje? ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz