Kapitał stały a własny - strona 2

Zarządzanie kapitałem obrotowym netto - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 525

kapitałem stałym Obliczanie KON KON = Majątek obrotowy – zobowiązania krótkoterminowe KON = Kapitał stały...

Gestia ekonomiczna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

% informuje o finansowaniu trwałych aktywów kapitałem stałym (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe...

Kapitał obrotowy netto

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2681

. dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Kapitały Stałe = Kapitały Własne + rezerwy długoterminowe...

Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3115

wskaźnika pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym. Kapitał stały = kapitał własny + rezerwa z tytułu...