Wskaźnik oceny poziomu zadłużenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wskaźnik oceny poziomu zadłużenia Kapitał - całokształt zaangażowania w przedsiębiorstwie wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, terminowych i nieterminowych zasobów.
Na ogół kapitał utożsamiany jest z sumą pasywów (tradycyjne rozumienie kapitału).
Struktura kapitału = struktura finansowa
Struktura kapitału Niewielki zakres samofinansowania przedsiębiorstwa. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (D/A): Wskaźnik pokrycia majątku zobowiązaniami
Udział zobowiązań w całym kapitale, np.30% - zobowiązania ogółem stanowią 30% całego kapitału Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (0, Rośnie wykładniczo i dąży do nieskończoności
Kob
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 1 (0,1) Zmienia się linowo wraz ze wzrostem Kob Zależność między wskaźnikami Wskaźnik struktury kapitału stałego: Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (LTD/E) Zobowiązania długoterminowe przypadające na jednostkę kapitału własnego. Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w kapitale stałym Wskaźniki struktury ogółu zobowiązań (kapitału obcego): Wielkość udziału zobowiązań długoterminowych Jaka część ogółu zobowiązań przedsiębiorstwa stanowi zobowiązania długoterminowe. Wielkość udziału zobowiązań krótkoterminowych Jaka część ogółu zobowiązań to zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźniki zdolności do obsługi długu: Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Ocena możliwości spłaty odsetek. Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową Wskaźnik wiarygodności kredytowej (pokrycia obsługi długu) Mianownik raty kapitału + odsetki


(…)

… finansowania majątku
Majątek zw. Długoterminowy powinien być finansowany kapitałem długoterminowym
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym
Finansowanie aktywów
Kapitał własny
+ zobowiązania długoterminowe
= kapitał stały
- aktywa trwałe
= kapitał stały finansowany aktywami obrotowymi
- aktywa obrotowe
= aktywa obrotowe finansowane zobowiązaniami bieżącymi
Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz