Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym
[%]
Kapitał stały= kapitał własny + rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego + pozostałe rezerwy długoterminowe + zobowiązania tyt. dostaw i usług pow. 12 m-c + ujemna wartość firmy + rozliczenia międzyokresowe tyt. dostaw i usług pow. 12 m-c
Aktywa stałe = aktywa trwałe+ Należności z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-c
Opis:
Jeśli poziom kapitałów stałych jest równy bądź wyższy niż aktywa stałe, to zachowana jest tzw. srebrna reguła bilansowa. Ważny w niej jest udział kapitałów własnych w kapitałach stałych. Im jest on wyższy, tym przedsiębiorstwo dysponuje większą swobodą i niezależnością finansową. Przyjmuje się, że przynajmniej 2/3 aktywów stałych powinno być sfinansowane kapitałem własnym. Zasada ta nie odnosi się jednak do wszystkich gałęzi przemysłu. Przy ocenie tego udziału należy również odnieść się do średniej wielkości badanej relacji w danej branży.
Tabela obliczeniowa:
Wyszczególnienie
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
30.06.2007
IAktywa trwałe
9 176,00
7 383,00
6 667,00
6 496,00
Należności z tyt. Dostaw i usług pow 12 m-c
0
0
0
0
Aktywa stałe 9 176,00
7 383,00
6 667,00
6 496,00
Kapitał własny
10 833,00
10 855,00
13 647,00
14 517,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
27,00
4,00
4,00
5,00
Pozostałe rezerwy długoterminowe
13,00
11,00
8,00
7,00
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług pow 12 m-c
0
0
0
0
Ujemna wartość firmy
0
0
0
0
Rozliczenia międzyokresowe
25,00
36,00
22,00
28,00
WSKAŹNIK [%]
118,76
147,78
206,77
277,66
Wykres :
Komentarz:
Pokrycie aktywów stałych kapitałem stałym w przeciągu 3,5 roku wzrosło o ponad 150 % (od 118,76% do 277,66%) . Norma dla tego wskaźnika wynosi optymalnie 100 %. Firma jest konsekwentna w swoim działaniu, stale podnosząc udział aktywów stałych w kapitale stałym.. Widać ciągły wzrost na przestrzeni lat. Sytuacja firmy jest coraz lepsza. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz