Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem własnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem własnym [%]
Aktywa stałe = aktywa trwałe+ Należności z tyt. Dostaw i usług pow. 12 m-c
Opis:
Jeśli aktywa stałe są w pełni pokryte kapitałem własnym, to zachowana jest tzw. złota reguła bilansowa. Zgodnie z nią trwałe składniki aktywów przedsiębiorstwa powinny być sfinansowane kapitałem własnym, ponieważ ta część majątku jest długoterminowo związana z przedsiębiorstwem, a więc charakteryzuje się niskim tempem zamiany na gotówkę, toteż powinna być sfinansowana bardziej stabilnymi kapitałami, oddanymi do dyspozycji przedsiębiorstwa na długi okres.
Tabela obliczeniowa:
Wyszczególnienie
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
30.06.2007
IAktywa trwałe
9 176,00
7 383,00
6 667,00
6 496,00
Należności z tyt. Dostaw i usług pow 12 m-c
0
0
0
0
Aktywa stałe 9 176,00
7 383,00
6 667,00
6 496,00
Kapitał własny
10 833,00
10 855,00
13 647,00
14 517,00
WSKAŹNIK [%]
118,06
147,03
204,69
269,66
Wykres :
Komentarz:
Pokrycie aktywów stałych kapitałem własnym w przeciągu 3,5 roku wzrosło o prawie 150 % (od 118,06% do 269,66 %) . Norma dla tego wskaźnika wynosi min 70 %. Firma jest w bardzo dobrej sytuacja. Widać ciągły wzrost na przestrzeni lat. Firma najprawdopodobniej stara się zwiększyć pokrycie aktywów stałych kapitałem własnym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz