Wskaźnik rotacji środków trwałych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wskaźnik rotacji środków trwałych
[kr]
Opis:
Obrazuje relację sprzedaży netto do zaangażowanych środków trwałych przedsiębiorstwa.
Wskaźnik ten określa, jakie rozmiary sprzedaży są uzyskiwane z jednostki majątku, zaangażowanego w postaci środków trwałych. Im dłuższy okres użytkowania majątku trwałego, a wiec mniejsza jego wartość netto, tym wskaźnik może okazać się korzystniejszy (przy założeniu, że nie obniży się poziom sprzedaży). Poziom tego wskaźnika jest zatem wrażliwy na zmiany w zasobach majątku spowodowane działalnością inwestycyjną. Warto także podkreślić, że środki trwałe wykazywane są w tym wskaźniku według wartości netto, stąd też firma mająca majątek w dużym stopniu zamortyzowany, będzie wykazywała rotację majątku wyższą niż firma konkurencyjna, dysponująca nowszym majątkiem.
Tabela obliczeniowa:
Wyszczególnienie
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
30.06.2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
31 061,00
34 060,00
33 312,00
14 347,00
IAktywa trwałe
9 176,00
7 383,00
6 667,00
6 496,00
WSKAŹNIK [kr]
3,39
4,61
4,99
2,21
Wykres :
Komentarz:
Przedstawia efektywność wykorzystania środków trwałych uczestniczących w generowaniu przychodów ze sprzedaży. W trzech kolejnych latach badanego okresu widać znaczy wzrost wartości tego wskaźnika, co odzwierciedla bardzo korzystna sytuacje przedsiębiorstwa. W ostatnim roku badanego okresu widać spadek - ale jest to dopiero półrocze. Nie ma jednoznacznej normy dla wskaźnika, jednak im jego wartość jest wyższa tym lepsza jest sytuacja finansowa badanego podmiotu. Wartość wskaźnika na poziomie 4,99 oznacza, że przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów są prawie 5-krotnie wyższe niż wykorzystane w ich tworzeniu aktywa trwałe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz