Koncepcja klas Karola Marksa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja klas Karola Marksa - strona 1 Koncepcja klas Karola Marksa - strona 2 Koncepcja klas Karola Marksa - strona 3

Fragment notatki:


„ Klasyczna koncepcja klas Karola Marksa, a współczesne społeczeństwo kapitalistyczne”
Karol Marks to XIX-wieczny niemiecki filozof, myśliciel i działacz rewolucyjny, którego koncepcje miały olbrzymi wpływ na kształt współczesnej Europy i nie tylko. Był on jednym z tych, których teorie wykorzystano na wielką skalę by uzasadniać często zbrodnicze posunięcia przywódców różnych państw. Marksizm był elementem wielkich ideologii, które po II Wojnie Światowej, zaczęły odgrywać dominującą rolę na niemal połowie ziemskiego globu. Oczywiście sam autor nie mógł zapewne przypuszczać iż rewolucja październikowa w Rosji rozpocznie proces, który pochłonie miliony ludzkich istnień i niemal doprowadzi świat na krawędź zagłady atomowej. I zapewne nie przypuszczał ponieważ w dziele pod tytułem „Kapitał”, poza koncepcją walki klas i wyzwolenia proletariatu spod władzy burżuazji, niewiele jest mowy o tym, co później stało się celem przyświecającym komunistycznym wodzom, czyli przejęciu władzy nad światem. Oczywiście to wielkie słowa, faktem jednak pozostaje, że 150 lat po wydaniu programowego „Manifestu komunistycznego”, koncepcje Marksa dla wielu, pozostają już tylko skompromitowanym symbolem historii zbrodniczego reżimu komunistycznego. A jednak sądzę, że błędem byłoby uznawać myśl Marksa za pozbawioną w dzisiejszych czasach racji bytu. Bez wątpienia przemiany jakie zaszły w XX wieku zarówno w globalnie ujętej sferze gospodarczej, społecznej, jak i politycznej mają olbrzymi charakter, jednak pewne elementy o których pisał Marks ciągle jeszcze nie zdołały się zdezaktualizować, być może przybrały po prostu nową formę. Koncepcja Marksa była w znacznej mierze oparta na ekonomii. Wynikało to z faktu uznania tej sfery, za podstawę życia społecznego, przy czym ekonomia nie była tu rozumiana wąsko, jako nauka badająca zjawiska zachodzące w sferze gospodarczej, lecz jako swoista ideologia, czyli wiedza tworzona celem zaspokojenia określonych potrzeb i interesów danych grup społecznych. Stanowiła ona bazę życia społecznego, na której dopiero wyrastały pozostałe elementy. Tym samym jako ów czynnik pierwotny miała w olbrzymiej mierze charakter determinujący całą nadbudowę społeczną. Dokładna analiza zjawisk ekonomicznych pozwalała zatem na uzyskanie wiedzy o znacznie szerszym zasięgu. To wyniesienie ekonomii do roli czynnika niemalże najważniejszego, jest ściśle związane z innym pojęciem, które Marks wprowadził do nauki, a mianowicie z materializmem historycznym. Otóż zdaniem autora „Kapitału” nie istnieje w rzeczywistości nic poza materią, a rzeczywistość społeczna która na tej materii wyrosła, stanowi wprawdzie jej wyższą formę (dającą się opisać poprzez historię), lecz w dalszym ciągu pozostaje do niej sprowadzalna. Materializm historyczny stanowi odpowiedź na pytanie, jakie okoliczności wywierały największy wpływ na przemiany kultury ludzkiej. U źródeł tych przemian leży przede wszystkim technologia i siły wytwórcze, czyli całość dostępnych społeczeństwu narzędzi, umiejętności i podziału pracy. Poziom sił wytwórczych określa w zasadniczej strukturze stosunki produkcji czyli właśnie podstawę życia społecznego. Na tej bazie wyrasta dopiero zdeterminowana przezeń sfera kultury, religia, zwyczaje, prawo oraz wszystkie instytucje polityczne - zwłaszcza państwo. To jaki nadbudowa przybierze kształt jest uzależnione od warunków w jakich się tworzy oraz od stosunków międzyludzkich, które w danym społeczeństwie powstają na bazie stosunków produkcji dóbr materialnych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz