Czynność konwencjonalna - strona 5

Wykład - niezgodność norm

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1204

czynności konwencjonalnej. luka aksjologiczna - o niej mówi się wówczas, gdy ktoś uważa, że w jakiejś...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

lub nakazane. - czyny: - zgodne z prawem - niezgodne z prawem - czyny konwencjonalne - rodzaj czynności...

Pojęcie i treść czynności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 826

- jest to skonstruowana przez system prawny czynność konwencjonalna podmiotu prawa cywilnego, którego treść określa...

Norma prawna, budowa, rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

) - takie jak zabójstwo, kradzież itp. czynności konwencjonalne - np. akty władcze organów państwa c) sankcji - odpowiada...

Utrata mocy obowiązującego rozporządzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

które w istocie upoważniają do wykonania tzw. czynności konwencjonalnych). Co to jest czynność konwencjonalna...

Program Leniency w prawie Unii Eurpoejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

. Pojęcie nieważności odnosić można jedynie do czynności konwencjonalnych. Sankcja ta może dotyczyć...

Wykład VI z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 847

jest rodzajem stanowienia polegającego na tym, że w czynności konwencjonalnej uczestniczą co najmniej...

Wykład - sankcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

sankcja nieważności - polega na odmowie nadania mocy prawnej czynności konwencjonalnej dokonanej wbrew...